Verna simulacija završnog ispita počela je danas proverom znanja iz matematike, a nastavlja se sutra rešavanjem zadataka iz srpskog (maternjeg) jezika i – prvi put iz izbornog predmeta.

Probni završni ispit, verna simulacija obavezne mature za kraj osnovnog obrazovanja koju čine tri testa, u osnovnim školama širom Srbije za 64.747 osmaka počela je u podne proverom znanja iz matematike. Pripremna imitacija male mature nastavlja se sutra, prvo testom iz srpskog (maternjeg) jezika, od 9 do 11 sati. Zatim, od 11. 30 do 13.30 časova, pred đacima završnog razreda osmoletki biće i treći test, prvi put iz predmeta za koji su se opredelili od pet izbornih među kojima su: biologija, istorija, geografija, fizika i hemija. Ispitni materijali priređeni su u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (ZVKOV), dostavljeni su školama i čuvaju se na bezbednom.

Budući da na završnom ispitu prošle godine ništa nije išlo po zlu, već je sve realizovano bez problema, ostali su spremni, odštampani i u sigurnosne kese zapečaćeni, a neupotrebljeni – rezervni testovi. Ti ispitni materijali sada će se koristiti za probno testiranje i to za proveru znanja iz matematike i srpskog (maternjeg) jezika. Prošlogodišnji osmaci, podsetimo, bili su poslednja generacija koja je na maloj maturi rešavala kombinovani test sa zadacima iz pet predmeta koji je ukinut. Kao treći test, đaci će sada polagati jedan izabrani predmet. Prema podacima Ministarstva prosvete, najviše malih maturanata, njih 38 odsto, izabralo je biologiju, za geografiju se opredelilo 29 odsto, za istoriju oko 16 odsto, devet odsto se prijavilo da polaže hemiju, a najmanje, svega osam odsto, odlučilo se za fiziku.

Svrha probe, koja se svake godine organizuje kao vid pripreme za pravi završni ispit, pre svega jeste da se učenici i školski radnici upoznaju sa utvrđenim procedurama. Proba male mature, osim prilike da se upoznaju sa procedurama, za osmake predstavlja i važnu šansu da uvide koji deo gradiva su dosad valjano savladali, a koje lekcije treba da obnove ili tek nauče da bi što spremniji izašli na zvanični završni ispit i postigli što bolje rezultate.