Ministarka rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije Dubravka Đedović poručila je danas da neće biti privatizacije „Elektroprivrede Srbije” niti otpuštanja radnika, već da je cilj da imamo odgovorne strukture upravljanja u ovom preduzeću i da se zaposle profesionalni ljudi koji će se boriti za to da EPS bude temelj stabilnosti srpske privrede.

Đedović je podsetila na to da Nadzorni odbor postavlja i nadzire rad direktora, da se Statut odnosi na upravljanje, a da se prava radnika definišu kolektivnim ugovorom. Prema njenim rečima, odluka o promeni pravne forme EPS-a, koja je doneta još 2014. godine, mora da se sprovede, a ovo preduzeće treba da postane akcionarsko društvo zatvorenog tipa u vlasništvu države 100 odsto. Onog dana kada to postane, neće više biti ograničavanja broja zaposlenih, niti zarada. Država je tu, razgovarala je i nastaviće da razgovara sa predstavnicima sindikata svih energetskih preduzeća, dodala je Đedović.

Prema njenim rečima, promena pravne forme je jedan od načina da se popravi upravljanje, a Nadzorni odbor treba da dobije veća ovlašćenja, da odlučuje o upravljačkoj strukturi, da sagleda proizvodnju i investicije. Ministarka je naglasila i da je neophodno rešiti problem realizovanja investicija jer svi projekti kasne godinama, preciziravši da je potrebno uložiti više od 30 milijardi evra kako bi se sistem oporavio. Đedović je istakla da se u energetskoj krizi videlo koliko je važno da energetska preduzeća budu stabilna i jaka, pri čemu je poručila da je Vlada odlučna da sprovede reformu preduzeća, čiji je dug narastao na stotine miliona evra, kako više ne bi bila na teretu države, odnosno građana.