Prijave za premiju za mleko se podnose kao i do sada – preko mlekara, a postoji i mogućnost neposrednog prijavljivanja primarnih proizvođača.

Javni poziv za premiju za mleko za 1. kvartal počinje danas 3. aprila, dok će javni poziv za davanja po hektaru biti pomeren kako bi poljoprivredni proizvođači imali dovoljno vremena da provere i ažuriraju svoje podatke u katastru, prikupe potrebnu dokumentaciju i regulišu ugovorne odnose.U Upravi za agrarna plaćanja ističu da to apsolutno neće uticati na isplatu subvencija, koje će poljoprivredni proizvođači dobiti u isto vreme kako je i planirano. Naime, javni poziv za davanja po hektaru će trajati mesec umesto 45 dana, te će obrada zahteva i dinamika isplate biti nepromenjena.Javni poziv prijave za premiju za mleko će trajati do 15. aprila, a isplata premije za mleko biće realizovana nakon završetka javnog poziva u roku od 30 dana. Krajnji rok za prijavu u sistem elektronskog Registra Poljoprivrednih G azdinstava ne postoji pa su   poljoprivrednici u mogućnosti da prijavu i obnovu statusa gazdinstva odrade  sve do trenutka podnošenja zahteva za željenu subvenciju.