Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović je podsetila da se u energetskoj krizi videlo koliko je važno da energetska preduzeća budu stabilna i jaka i poručila da je Vlada odlučna da sprovede reforme. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović poručila je da neće biti privatizacije Elektroprivrede Srbije, niti otpuštanja radnika. Želimo da vratimo odgovornost na preduzeće, da imamo odgovorne strukture upravljanja, moraju da se dovedu profesionalni ljudi koji će se boriti da naša preduzeća budu temelj stabilnosti naše privrede, rekla je ministarka Đedović i dodala da Nadzorni odbor postavlja direktore, a ne ona ili Skupština, kako se manipuliše u javnosti poslednjih dana. Kako komentariše situaciju u vezi sa EPS-om pitali smo istoričara Miloša Kovića.

Velika preduzeća poput EPS-a morala bi da ostanu pod kontrolom naše države jer je to nešto što je bazično i o tome ne sme da bude nikakvih razgovora rekao je istoričar Miloš Ković. On je dodao da je to model koji primenjuju i druge države i tu nikako ne bi smelo da dođe do odstupanja.