Nadzor životinja koje se uzgajaju na gazdinstvu, pravilan i učestali, značajno smanjuje upotrebu lekova, sredstava i vremena za lečenje.

Dužnost i obaveza svakog aktivnog vlasnika ili držaoca stoke i domaćih životinja je da stalno posmatraju  i kontrolišu, odnosno nadziru životinje na gazdinstvu. Ova aktivnost je neophodna da bi se pravovremeno ustanovile moguće zdravstvene promene ili nastanak bolesti kao posledica pogoršanog zdravstvenog stanja.

Iskorišćeno vreme za nadzor nad životinjama zavisi pre svega od kategorije životinja i vrste proizvodnje. Pravilan i učestali postupak nadzora osetno smanjuje upotrebu lekova, sredstava i vremena za lečenje. Takođe smanjuje  nepoželjne gubitke u proizvodnji koji se u takvim situacijama kao posledica sigurno javljaju i utiču na smanjenje profita gazdinstva što predstavlja glavni problem uz svakako održavanje dobrog  zdravstvenog statusa uzgajanih životinja. Međutim, stalni nadzor pored uzgajivača mora biti organizovan i u vidu kontrole i intervencija od strane ovlašćene veterinarske organizacije. Veterinarska organizacija ima obavezu da se stara o zdravstvenoj zaštiti životinja i da za sprovođenje nadzora ima organizovanu i dostupnu dokumentaciju na samoj farmi ili u zajedničkoj evidenciji arhiviranoj u stanici za područje koje nadgleda. Vlasnik-uzgajivač i nadležna veterinaska organizacija (ambulanta, stanica, Veterinarski fakultet, itd.), zbog utvrđivanja zdravstvene situacije i preduzetih postupaka u prevenciji i lečenju životinja imaju obavezu da obezbede prateću dokumentaciju koja je propisana “Pravilnikom o sadržini i načinu vođenja evidencije o podacima iz oblasti veterinarstva i njihovom dostavljanju“.

Pravilnik podrazumeva sledeću potrebnu dokumentaciju u vidu obrazaca: Ambulantni protokol; Spisak zaštitnog cepljenja ; Spisak dijagnostičkih ispitivanja;Epizootiološki dnevnik; Knjiga prijava držanja životinja radi intervencija veterinara;Knjiga slanja materijala na laboratorijsko ispitivanje; Knjiga veštačkog osemenjavanja krava; Knjiga uginuća po vrstama.