Ministarka energetike Dubravka Đedović rekla je za prelazak Elektroprivrede Srbije iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo predstavlja pozitivnu promenu kako za EPS, tako i za njegove radnike i građane Srbije. “Sada postavljamo temelje kako da imamo uspešniji, efikasniji, profitabilniji EPS, koji će moći da iznese potrebne reforme u energetskom sektoru, promene i tranzicija koja nas čeka je važna sa aspekta privrede, da bude pokretač našeg privrednog razvoja“, rekla je ministarka. Da li će prelazak EPS-a iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo zaista imati pozitivne efekte pitali smo radnika EPS-a i sindikalnog aktivistu Dragoslava Ljubičića.

Radnik EPS-a i sindikalni aktivista Dragoslav Ljubičić rekao je da prelazak EPS-a iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo teoretski može imati pozitivne efekte ali s obzirom na to kakva su iskustva sa nosiocima vlasti, to nije moguće. Neće biti moguće zbog načina na koji su to radili, trenutka u kome su to uradili i pretpostavljene namere, zaključio je Ljubičić.