Ministarka za brigu o porodici i demografiju u Vladi Republike Srbije Darija Kisić izjavila je danas da su matičarske službe jedan od najvažnijih delova državne uprave jer su evidencije koje one vode od suštinskog značaja za sve građane, zbog čega je neophodno da konstantno unapređuju znanje i veštine.

Kisić je, na konferenciji „Sektorsko posebno stručno usavršavanje u jedinicama lokalne samouprave”, koju je organizovalo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu, istakla da se građani matičarima obraćaju od kada se rodi novi život, tako da je jasno koliko je ovaj posao odgovoran i važan za sve nas.

Kisić je ukazala na to da resorno ministarstvo, u skladu sa Porodičnim zakonom, odlučuje o žalbama na rešenja koja donose organi jedinice lokalne samouprave, a koja se odnose na određivanje i promenu ličnog imena i rešenja kojima se odbijaju zahtevi za sklapanje braka.

Kisić je naglasila da će Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju uvek podržavati aktivnosti koje doprinose unapređenju znanja i veština i da će i u 2023. godini nastaviti sa učešćem u obukama matičara.