Odbor za spoljne poslove Evropskog parlamenta (AFET) usvojio danas izveštaj o tzv. Kosovu izvestioca Evropskog parlamenta za tzv. Kosovo Viole fon Kramon.

Priština je pohvaljena za svoj napredak u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala u izveštaju koji su usvojili poslanici, kao i za upravljanje migracijama i usklađenost sa spoljnom i bezbednosnom politikom EU, navodi se u saopštenju Evropskog parlamenta. Prema izveštaju, tempo pristupnog procesa tzv. Kosova u EU zavisi od normalizacije odnosa sa Srbijom, a poslanici pozivaju vladu u Prištini i predstavnike kosovskih Srba da se obavežu na iskren dijalog radi povećanja međusobnog poverenja. Izveštaj takođe izražava zabrinutost zbog pravosuđa na tzv. Kosovu koje je i dalje neefikasno, a poslanici su pozivali prištinske vlasti da efikasnije sprovedu postojeće instrumente kako bi zaštitili nezavisnost, efikasnost i integritet pravosudnog sistema. Poslanici su ohrabrili vladu tzv. Kosova da unapredi saradnju sa civilnim društvom u procesu donošenja odluka i preduzme odgovarajuće mere kako bi sprečila kažnjavanje novinara i aktivista zbog javnog zalaganja za pitanja od javnog interesa.

Viola fon Kramon je izjavila da je postignut značajan napredak u borbi protiv korupcije, ali su potrebni dalji napori. „Nadam se da će Ohridski sporazum i sprovođenje svih prethodnih sporazuma u dijalogu Beograda i Prištine doneti korist Kosovu i doprineti normalizaciji odnosa sa Srbijom“, rekla je Fon Kramon.

Izveštaj je usvojen sa 44 glasa za, osam protiv i tri uzdržana glasa, a o izveštaju će se glasati na plenarnoj sednici u Evropskom parlamentu u Strazburu u maju.