Predstavljanje najnovijeg istraživanja Nove srpske političke misli „Srbija – proleće 2023“.

,,Znali ili ne znali šta stoji u francusko-nemačkom sporazumu građani na pitanje da li podržavate taj sporazum 17,5 kaže da i 38 kaže da ga ne podržava i ogromnih 44,6 kaže da nema stav’’ rekao je politički analitičar i urednik Nove srpske političke misli Đorđe Vukadinović.