Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obezbedio je 55 miliona dinara za sufinansiranje troškova za kupovinu opreme za proizvodnju vina i rakije namenjenih preduzetnicima nosiocima registrovanih poljoprivrednih gazdinstava i pravnim licima – privrednim društvima, zemoradničkim zadrugama i složenim zadrugama.

Novac od Pokrajine moći će da se koristiti za kupovinu opreme za primarnu preradu grožđa, za fermentaciju za bela i crvena vina, čuvanje i negovanje vina i za kupovinu opreme za rakiju.

Po konkursu će se sufinansirati 50 odsto troškova investicija, odnosno 60 odsto onima koja rade na područjima sa otežanim uslovima u poljoprivredi, ženama i pravnim licima mlađim od 40 godina. Maksimalno se može dobiti do dva miliona dinara, odnosno najmanje do 100.000 dinara, a do 2,2 miliona dinara i do 200.000 dinara ukoliko kandidati pripadaju povlašćenim katergorijama, žive u ruralnim sredinama i mlađi su od 40 godina. Konkurs je otvoren do 25. maja, a zainteresovani za novčane podsticaje mogu konkurisati samo za jednu investiciju. Podnosioci prijava za novčane podsticaje, između ostalog, za vino moraju biti upisani u Vinogradarski i Vinarski registar.

Za rakiju podnosioci prijava treba da su evidentirani u Registaru proizvođača jakih alkoholnih pića. I proizvođači vina i rakije moraju biti registrovani u Agenciji za privredne registre za namenu za koju konkurišu.Prilikom razmatranja prijava neće se priznati investiranje pre 1. januara ove godine, već samo oprema kupljena posle tog datuma. Za to treba dostaviti dokaze: račun sa specifikacijom opreme, otpremnicu, izvod iz banke, garantni list i carinsku deklaraciju, ukoliko je oprema kupljena u inostranstvu.

Bespovratan novac će se dodeljivati na osnovu Pravilnika o dodeli sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u 2023. godini, u skladu sa prilivom novca u budžet AP Vojvodine. Novac će se moći dobiti tek posle montaže opreme i Pokrajinskom sekretarijatu za poljoprivredu dostavljenom zahtevu za isplatu sa izveštajem o namenski utrošenim parama.

Tekst konkursa, pravilnik, obrazac prijave, izjava dobavljača, izveštaj o namenski utrošenom novcu i zahtev za isplatu, kao i Uputstvo o načinu podnošenja elektornske prijave mogu se preuzeti sa internet adresi www.psp.vojvodina.gov.rs

Inače, prijave se mogu podneti i poštom na adresu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Bulevar Mihajla pupina 16, 21.000 Novi Sad, sa naznakom Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u nabavku opreme za proizvodnju vina i rakije u AP Vojvodini u 2023. godini, ili lično na Pisarnici pokrajinskih organa uprave u zgradi Pokrajinske vlade, radnim danima od 9.