Socijalno-ekonomski savet (SES) Srbije, prihvatio je zajedničku inicijativu dva reprezentativna sindikata, Ujedinjenih granskih sindikata (UGS) „Nezavisnost“ i Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) za otpočinjanje rada na analizama i pregovorima za utvrđivanje nove minimalne cene rada.

Prvi sastanak pregovaračkih timova o novom minimalcu biće održana 19. maja, saopštio je UGS „Nezavisnost“. U saopštenju ove sindikalne centrale se podseća da su na sednici SES-a 24. aprila predstavnici UGS-a i SSSS pokrenuli inicijativu da se zbog značajnih promena elemenata po osnovu kojih je utvrđena minimalna cena rada za 2023. godinu, otpočne sa pregovorima za utvđivanje nove minimalne cene rada.

Dodaje se da će Izvršni odbor UGS-a, pre početka pregovora usvojiti svoju pregovaračku poziciju koja će poći od stava da minimalna zarada na mesečnom nivou ne može biti niža od iznosa minimalne potrošačke korpe.