Agencija za privredne registre Republike Srbije (APR) saopštila je da je na svom portalu za eServise pokrenula novu uslugu za elektronsku registraciju osnivanja privrednog društva, preduzetnika i ostalih pravnih formi koje se upisuju u Registar privrednih subjekata.

Ova elektronska usluga obuhvata podnošenje prijave putem posebne aplikacije, prilaganje elektronskih dokumenata potpisanih kvalifikovanim sertifikatom, kao i plaćanje naknade za registraciju osnivanja platnom karticom.Agencija će rešenje o osnivanju privrednog društva, u formi elektronskog dokumenta koji je potpisan elektronskim potpisom registratora, dostaviti na adresu za prijem elektronske pošte koju je podnosilac uneo u prijavu, ili se može preuzeti iz same aplikacije nakon završenog postupka elektronske registracije.Od danas, podnošenje elektronske prijave isključivi je način podnošenja prijave za osnivanje društva s ograničenom odgovornošću (DOO), ortačkog, komanditnog i akcionarskog društva.

Prijave za registraciju osnivanja navedenih društava se od danas podnose Agenciji isključivo u elektronskoj formi, u skladu sa članom 9 stav 2 Zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre, dok će prijave podnete u papirnoj formi biti odbačene jer nisu u skladu sa navedenim propisom.

Agencija napominje da se obavezna elektronska registracija ne odnosi na već registrovane privredne subjekte i na osnivanje preduzetnika, zadruge, zadružnog saveza, javnog preduzeća, predstavništva i ogranka stranog privrednog društva.Ovi subjekti ubuduće mogu da biraju između dva načina podnošenja prijave za registraciju osnivanja – u papirnoj ili elektronskoj formi, navodi se u saopštenju.