U Srbiji 45 odsto dece mlađe od 13 godina koristi društvene mreže, što je više nego u drugim državama Evrope. Nema relevantnog istraživanja koje bi odgovorilo na pitanje da li naša deca čitaju knjige. Prema istraživanju britanskog regulatora za medije, 86 odsto dece između devet i sedamnaest godina provedu između četiri i sedam sati dnevno na internetu. Negativan uticaj prevelikog korišćenja društvenih medija, izaziva promene u ponašanju dece i mladih i dovodi do kognitivnih i emotivnih problema poput anksioznosti i poremećaja pažnje. Da li mi vaspitavamo decu ili to radi internet pitali smo pravnika i konsultanta Vladana Vukosavljevića?

 ,,Decu vaspitaju i roditelji i sredina i okruženje i škola ali nažalost sve više i internet i tu je vrlo slaba kontrola’’ izjavio je pravnik i konsultant Vladan Vukosavljević. ,,Tehničke okolnosti su takve da idu na ruku improvizaciji i hiperinflaciji negativnih sadržaja tako da se može reći da u ovoj epohi udeo u stvaranju nekih slika i emocija i kriterijuma ima intenet’’, zaključio je Vukosavljević.