Suzbijanje korova u lucerištu, pre i posle kretanja vegetacije

0
16

Tokom zime biljke se spremaju da na prvi znak proleća krenu u razvoj. Nažalost to čekaju i korovi, tako da lucerišta veoma često ne traju više godina nego se zakorove ili jednostavno iščeznu.

Kod nas je lucerka najvažnija krmna kultura. Na našem području se gaji otprilike na 7.500 ha. Najveći problem u zaštiti lucerke je zaštita od korova. Najznačajniji korovi u usevima lucerke su različiti u različitim fazama razvića lucerke.

Prednosti suzbijanja korova su u tome što je usev čist cele godine i u dobroj kondiciji je tokom eksploatacije (duži niz godina), samim tim se dobijaju viši prinosi sena, boljeg kvaliteta.

Najveći problem u lucerki u prvom otkosu je pojava korova hoću-neću (tarčužak). Ovaj korov se pojavljuje rano nekada i pre kretanja lucerke. Kod lucerke koja je starija se dešava da prerastu usev. Od lucerke gde je prisutan ovaj korov dobija se seno lošijeg kvaliteta, stoka ga nerado jede. Veliki problem u lucerki su širokolisni korovi jer se tretmani protiv njih mogu obaviti u dva termina, a suzbijanje uskolisnih korova se može obaviti i kasnije tokom vegetacije (poštujući karencu preparata). Suzbijanje širokolisnih korova u lucerki se može obaviti u dva termina: u fazi mirovanja vegetacije i u rano proleće posle kretanja lucerke i korova.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here