Faze razvoja bobica vinove loze

0
8

Česte promene vremena – visoke temperature koje smenjuju kiše i oluje su privremeno usporile faze razvoja bobica kod vinove loze. Visoke temperature će stvoriti šećer u bobicama, neophodan za proces vrenja, ali mogu i da nanesu ožegotine zato pažljivo sa skidanjem lišća na čokotu.

U toku razvoja, od zametanja do pune zrelosti, bobice prolaze kroz nekoliko faza: Faza rasta; Faza dozrevanja ili faza šarka i Faza zrelosti.

Faza rasta bobica je faza intenzivnog rasta bobice, traje u proseku od 45 do 60 dana u zavisnosti od sorte.

Sa završetkom porasta bobica polako počinje da gubi dotok hraniva iz lista i javljaju se promene naročito u njenoj boji. Belo grožđe dobija žute pigmente a crveno i crno modre. Ova faza, faza dozrevanja ili faza šarka, traje od 8-15 dana ako uzmemo u obzir da se ove promene ne dešavaju istovremeno na svim bobicama. Ulaskom u fazu šarka na bobici se jasno definiše kožica koja se sve više ispunjava grožđanim sokom.

Faza zrelosti je faza je gde se bobica bliži svojoj punoj zrelosti a traje od 35 do 55 dana. Kako je porast bobice završen, a semenke su postigle svoju fiziološku zrelost, potrebe za energijom su u velikoj meri smanjene. Bobice u ovoj fazi troše relativno malu količinu šećera koja pristiže iz lista a više ga akumulira. Da bi moglo da se pristupi berbi, grožđe mora imati određen procenat šećera u širi u zavisnosti od sorte. Ovaj procenat se kreće od 19 do 23%. Procenat šećera se određuje Refraktometrom.

Tokom razvoja vinove loze potrebno je primeniti i sledeće mere nege – Odstranjivanje samo vegetativnog vrha sa lastara na čokotu u vegetaciji naziva se PINSIRANjE ili zakidanje lastara, a kada se sa vegetacionim vrhom odstrani još nekoliko nerazvijenih, pa i normalno razvijenih listova, tada je reč o ZALAMANjU lastara.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here