Krompirova zlatica – Ogromne štete, ako se ne preduzmu mere zaštite

0
25

Krompir je ove godine imao puno problema u razvoju i sad ga još napada krompirova zlatica. Ona je kod nas najznačajnija štetočina krompira. Redovno je prisutna u svim lokalitetima u brojnosti većoj od praga štetnosti, osim u visokim planinskim područjima.

Štete od krompirove zlatice na usevu mogu biti ogromne, ako se ne preduzimaju adekvatne mere zaštite. Zlatica uglavnom oštećuje nadzemne delove biljke i list, a nekad se desi da u nedostatku zelene mase napadne i krtole krompira.

Odrasli insekt je ovalan, dužine 8,5-11,5 mm, žutosmeđe boje sa deset izduženih crnih pruga. Jaja su narandžasto – žuta, jajolikog oblika. Larve su narandžasto crvene sa crnom glavom i nogama, sa jakim ispupčenjem na leđnoj strani. Na bokovima se nalaze dva reda crnih tačaka, a na leđnoj strani prvog grudnog segmenta krupna crna šara. Lutka je svetlo narandžaste boje sa crnim očima. Imago prezimljava u zemljištu na dubini 20-70 cm. Na površinu izlazi od aprila do maja. (pri temp. zemljišta većoj od 12 C). Nakon 6-12 dana počinje parenje. Ženka polaže jaja na naličje lista u grupama. Svaka ženka može da snese 600-800 jaja. Larve se presvlače 3 puta, a zatim odlaze u zemlju gde se učaure na dubini 2-20 cm i prelaze u lutku. Nakon nedelju ili dve dana odrastao insekat izlazi na površinu gde se ponovo hrani pre nego što ode u zemlju na dubinu 20-25 cm na prezimljavanje.

Kao posledica intenzivne primene hemijskih sredstava istog mehanizma, zlatica je stvorila rezistentnost prema nekim insekticidima. Da bismo usporili proces sticanja rezistentnosti zlatice prema insekticidima potrebno je povremeno menjati insekticid bez obzira što je dobro delovao. Mere suzbijanja krompirove zlatice mogu biti: agrotehničke, biološke i hemijske. Od agrotehničkih najznačajniji je plodored. Moguće je i mehaničko uništavanje na manjim parcelama, a na većim usisavanje specijalnim priključnim mašinama. Za hemijsko suzbijanje krompirove zlatice postoji širok izbor preparata. Insekticide treba koristititi kada se 30-50% larvi prve generacije ispilelo. kada je u pitanju nivo larvi – kritičan broj (EPPO/ PP2) je 15 larvi/biljci ili 20% oštećenja na lišću, i tada je preporuka da se obavi hemijsko tretiranje registrovanim insekticidima.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here