Proređivanje plodova jabuke u voćnjacima

0
29

Proređivanje plodova je redovna i veoma važna pomotehnička mera koja se primenjuje kod većine voćnih vrsta svake godine. Dobijaju se kvalitetniji plodovi, otklanja alternativno rađanje, olakšava berba i ostvaruje znatno bolji finansijski rezultat.

Iako se rezidbom pokušava uspostaviti ravnoteža između rasta i rodnosti, ipak je ova mera nedovoljna, pa se u pojedinim godinama mora pribeći proređivanju plodova. Ovom pomotehničkom merom dobijaju se kvalitetniji plodovi, otklanja alternativno rađanje, olakšava berba i ostvaruje znatno bolji finansijski rezultat. Sorte jabuke kao što su Zlatni i Crveni delišes, Breburn, Fudži i dr, karakterišu se veoma obilnim cvetanjem i zametanjem plodova, što se odražava na loš kvalitet i slabije formiranje rodnih pupoljaka za narednu godinu tj. na pojavu alternativne rodnosti. Iz tog razloga današnja intenzivna proizvodnja jabuke sa ovim sortimentom ne može se zamisliti bez hemijskog proređivanja plodova.

U tu svrhu primenjuju se biljni regulatori rasta (sintetički biljni hormoni). Posle njihove primene ostaju jedan do dva najkrupnija centralna ploda, a zaustavlja se porast bočnih plodova koji opadaju. Na efikasnost primene bioregulatora u toku proređivanja plodova utiču mnogi faktori, a posebno su važni sorta, izbor podloge, starost i bujnost stabala, agroekološki uslovi. Važno je da preparat bude ravnomerno raspoređen po celoj biljci, pa se preporučuje potrošnja vode od 1.000 do 1.500 litara po hektaru. Iz tog razloga ovu pomotehničku meru treba uraditi pravovremeno uz primenu precizno određenih koncentracija navedenih preparata po uputstvu proizvođača. Proređivanje plodova najbolje je raditi po tihom vremenu, na temperaturi između 15 i 25 stepena Celzijusa, pri relativnoj vlažnosti iznad 70%. U uslovima vlažnog i oblačnog vremena posle tretmana, apsorpcija primenjenog preparata odvija se polako što daje dobre efekte proređivanja.

Ručno proređivanje plodova prvenstveno treba raditi u voćnjacima sa manjim brojem biljaka, jer predstavlja izuzetno sporu i skupu meru koja zahteva angažovanje velikog broj radnika. U većim zasadima ova mera prihvatljiva je jedino kada ima korektivnu ulogu, ukoliko se izvodi nakon hemijskog proređivanja. Obavlja se posle junskog opadanja plodova, pri čemu se uklanjaju zaraženi, deformisani i mehanički oštećeni plodovi. Kod sorti jabuka koje imaju krupne plodove (Gloster, Jonagold) na rodnoj grančici ostavljaju se svega dva do tri ploda. Međutim, kod sorti sa srednje krupnim plodovima (Gala, Elstar), proređivanje treba da bude znatno slabijeg intenziteta, sa ostavljanjem većeg broja plodova na bujnim letorastima. Obzirom na sve veću konkurentnost u ponudi voća na tržištu, proređivanje plodova dobija sve veći značaj jer poboljšava rodnost i osigurava dobar kvalitet plodova.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here