Poseban radni staž i povećanje penzija za majke sa decom

0
138

Zakon o PIO sadrži odredbu o posebnom stažu u trajanju od 6 meseci ženama osiguranicima koje su rodile jedno odnosno u trajanju od godinu dana ženama koje su rodile dvoje dece. Ali primena te odredbe odložena je do početka 2032. godine kada će žene osiguranici moći da počnu da podnose lične zahteve za utvrđivanje te kategorije posebnog staža, podseća PIO fond.

Prava na penziju iz PIO stiču se i ostvaruju na osnovu penzijskog staža koji obuhvata staž osiguranja i poseban staž. Osnovni uslov da se neki period prizna u staž osiguranja jeste da su za taj period plaćeni doprinosi. Za razliku od staža osiguranja, poseban staž za svoju osnovu nema zaposlenje ili samostalnu delatnost, već se utvrđuje licima koja su pojedine periode provela u oružanim akcijama, odnosno u zarobljeništvu, na lečenju ili rehabilitaciji u vezi sa tim akcijama, kao i ženama koje su rodile troje dece. Za ovaj staž se ne plaćaju doprinosi, objašnjava PIO Fond.

Za razliku od staža osiguranja, koji se utvrđuje na osnovu prijava registrovanih u matičnoj evidenciji, poseban staž se isključivo utvrđuje po zahtevu osiguranika, rešenjem. Dakle, ukoliko osiguranik smatra da ispunjava uslove za utvrđivanje posebnog staža, neophodno je da Fondu podnese zahtev za utvrđivanje tog staža, uz koji će priložiti odgovarajuće dokaze.

Poseban staž za vreme provedeno u oružanim akcijama, zarobljeništvu, lečenju tim povodom računa se dvostruko ili jednostruko ukoliko je lice bilo tada u radnom odnosu i osigurano. Poseban staž se sabira sa stažom osiguranja i čini ukupni staž po kojem se računa i visina penzije. Pojedine gradske uprave daju olakšice onima koji imaju poseban staž, naročito ako je nastao učešćem u oružanim akcijama, a to su najčešće umanjeni komunalni računi i troškovi za javni prevoz – jeftiniji Infostan i slično.

Zakon o PIO sadrži i odredbu o posebnom stažu u trajanju od 6 meseci ženama osiguranicima koje su rodile jedno odnosno u trajanju od godinu dana ženama koje su rodile dvoje dece. Ali primena te odredbe odložena je do početka 2032. godine kada će žene osiguranici moći da počnu da podnose lične zahteve za utvrđivanje te kategorije posebnog staža, podseća PIO fond, ali ističu da taj staž ne može biti uslov za ostvarivanje prava na penziju.

Godine života kao uslov za osiguranike žene uvećavaće se do 2032. godine, kada će uslovi za žene i muškarce biti izjednačeni na 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Dakle, kao uslov za odlazak u penziju i dalje se uzimaju samo navršene godine radnog staža i uplaćenih doprinosa. Majke mogu da računaju samo na veći iznos na čeku.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here