Koji su najvažniji poslovi u pčelinjaku tokom jula meseca?

0
42

U pčelarskom svetu jul je mesec suncokreta, tako da se pčelarima preporučuje selidba pčela ako je to moguće. Takođe tokom jula meseca treba obratiti pažnju na grabež i na varou.

U ovom periodu posebnu pažnju obratiti na ventilaciju košnica. Visoka temperatura smanjuje aktivnost pĉela i matica, a može doći i do uginjavanja. Leta držati širom otvorena, a poklopne daske zameniti žičanom mrežom. U pojilima za pčele držati uvek čistu i svežu vodu.

Ako su viškovi meda iz prethodnih paša izvrcani, a pčele ne selite – proverite zalihe hrane u košnicama. U mnogim krajevima jul je ćudljiv, vreo, bez paše, pa pčele mogu stradati i od gladi. Ako nemaju dovoljno hrane, reagujte brzo ramovima sa medom iz rezerve (ako nemate rezerve-onda šećernim sirupom u hranilice).

U julu i pčelinji krpelj (varoa) dostiže svoj razvojni maksimum, sa tim da smanjenjem trutovskog legla varoa prelazi u pčelinje leglo i time pričinjava veće štete. Oko ¾ varoe se nalazi u poklopljenom leglu (i ne treba se tako zavarati da je nema). Društva koja nisu na suncokretovoj paši treba tretirati. Pri upotrebi hemijskih sredstava zaštititi i sebe, jer su štetna i po ljudsko zdravlje. Umnožena pčelinja društva negovati da se razviju, izgrade saće i da se pripreme za zimu. Ako nemate obilnu pašu, pomozite im dodavanjem satnih osnova izgrađenog saća ili dohranjivanjem tečnim sirupom. Kontrolisati kvalitet matice. Napredovanje rojeva je najbolji pokazatelj njenog kvaliteta. I u julu se može nastaviti proizvodnja matica i vršiti umnožavanje društava. Posebnu pažnju u ovom periodu treba obratiti na grabež, zbog sve manjih paša. Varoa koristi hranu namenjenu pčelama, sisa hemolimfu pčele (6,6% lakša od samo jedne varoe), a za posledicu se rađaju oštećene pčele koje brzo uginu.

Životni vek napadnute pčele je skraćen, trutovima je smanjena sposobnost parenja, higijensko ponašanje zajednice je smanjeno, smanjena je i prerada rezervne hrane, oslabljena je i stražarska služba, slabije razvijena mlečna žlezda kod mladih pčela. Sekundarna infekcija (virusi, bakterije i gljivice), pogoršavaju status zdravstvenog stanja zajednice.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here