Doprinosi za poljoprivrednike – Obračun i uručenje rešenja za 2023. godinu

0
22

Poreska uprava je izvršila obračun doprinosa za poljoprivrednike za 2023. godinu za osiguranike kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa. U toku je uručenje rešenja.

„Poreska uprava je izvršila obračun doprinosa za obavezno socijalno osiguranje poljoprivrednika za 2023. godinu, za osiguranike kojima se obaveza utvrđuje rešenjem poreskog organa i u toku je masovna štampa i dostavljanje rešenja. Uručenje rešenja vrši se shodno članu 36. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02 … 138/22) i rešenje se smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti na dostavljanje, a datum predaje pošti naznačen je na rešenju. Na osnovu člana 27. stav 3. i člana 38. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 84/04 … 138/22) i iznosa najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osiguranike poljoprivrednike za 2023. godinu, u iznosu od 35.025,00 dinara (za jednog osiguranika) objavljenog u „Sl.glasnik RS”, broj 143/22, utvrđena je mesečna osnovica doprinosa u iznosu od 35.025,00 dinara i godišnja osnovica doprinosa u iznosu od 420.300,00 dinara.

Stope doprinosa za obavezno socijalno osiguranje propisane su članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i iste iznose: – za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje 24%; – za obavezno zdravstveno osiguranje 10,3%. Godišnji iznos doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2023. godinu obveznik plaća u jednakim tromesečnim ratama u roku od 45 dana od dana početka tromesečja (15.02, 15.05, 15.08, i 15.11.2023. godine), na propisane račune koji su naznačeni u rešenju, sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP (broj odobrenja za plaćanje). Privremene tromesečne akontacije u 2024. godini, počev od prve koja dospeva 15.02.2024. godine, uplaćuju se sa pozivom na broj u čijoj je strukturi BOP (broj odobrenja za plaćanje), opredeljen za uplatu obaveza za 2024. godinu, koji je prikazan u samom rešenju.

Potrebno je da poreski obveznici prilikom uplata poreskih obaveza za 2023. godinu, odnosno za 2024. godinu, postupaju u skladu sa navedenim kako bi uplate bile ispravno proknjižene. U cilju unapređenja usluga koje Poreska uprava pruža poreskim obveznicima, uz rešenja o utvrđenim poreskim obavezama štampani su i popunjeni nalozi za uplatu sa svim neophodnim podacima, koje služe kao primer na koji način treba ispravno popuniti nalog za uplatu, pri čemu iznos za uplatu opredeljuje obveznik u skladu sa iznosom tromesečnih akontacija, a omogućen je i QR kod, čijim skeniranjem se putem aplikacije za elektronsko bankarstvo dobijaju podaci neophodni za uplatu.”

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here