Robne rezerve počinju kupovinu 200.000 tona pšenice po ceni 25 dinara

0
19

Republička direkcija za robne rezerve izdala je obaveštenje o kupovini merkantilne pšenice rod 2023. godine po ceni od 25 dinara za kilogram. Kupovina merkantilne pšenice vršiće se posredovanjem „Produktne berze“ ad, Novi Sad.

Robne rezerve kupiće do 200.000 tona merkantilne pšenice rod 2023. godine, domaćeg porekla. Merkantilna pšenica treba da je domaćeg porekla, zrela, zdrava, bez znakova plesni, stranih mirisa i ukusa, pogodna za ljudsku ishranu, nezaražena pšeničnim bolestima i štetočinama. Treba da ima sledeće parametre kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese maks. 2 % od čega neorganskog porekla maks. 0,25%, sadržaj proteina minimum 11,50 % na suvu materiju. Cena merkantilne pšenice je 25,00 d/kg + pdv. Direkcija će plaćanje merkantilne pšenice izvršiti u roku do petnaest dana od dana dostavljanja kompletne dokumentacije o isporuci merkantilne pšenice Direkciji.

Kupovina merkantilne pšenice vršiće se od fizičkih lica – nosilaca registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava. Ukoliko Direkcija ne kupi ukupnu količinu merkantilne pšenice od poljoprivrednih gazdinstava iz prethodnog stava, kupovina će se vršiti i od drugih privrednih subjekata. Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog aktivnog, registrovanog, poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 10 tona, a maksimalna količina je 100 tona. Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od ostalih privrednih subjekata je 100 tona. Merkantilna pšenica koja se kupuje od poljoprivrednih porodičnih gazdinstava i ostalih privrednih subjekata treba da je uskladištena u silos skladištara sa kojim Direkcija ima zaključen ugovor o skladištenju merkantilne pšenice.

Kupovina merkantilne pšenice vršiće se posredovanjem „Produktne berze“ ad, Novi Sad. Prijavljivanje na internet stranici „Produktne berze“a.d. Novi Sad , vršiće se od 18.07.2023.godine, svakog radnog dana u periodu od 9 do 14 časova. Prednost prilikom prijave na Produktnoj berzi imaju fizička lica – nosioci registrovanih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava. Poljoprivredna porodična gazdinstva moraju imati gazdinstvo koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, a nalaze se u aktivnom statusu. Za dodatne informacije možete se obratiti Direkciji, na brojeve telefona: 011/3238-997, 3343-652; 3239-059, 3239-058, u Beogradu i 021/425-774 i 528-911, u Novom Sadu, kao i na internet stranici „Produktne berze“a.d. Novi Sad.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here