Ističe rok za podnošenje poreske prijave za frilensere

0
20

Poreska uprava je danas podsetila da u ponedeljak, 31. jula, ističe rok za prijavljivanje prihoda ostvarenih od ugovorene naknade od autorskih i srodnih prava i ugovorene naknade za izvršen rad na koje se porez plaća samooporezivanjem.

Poreski obveznici koji su u drugom kvartalu tekuće godine ostvarili prihod po navedenom osnovu podnose poresku prijavu na Obrascu PP OPO-K, navodi se u saopštenju. U istom roku poresku prijavu  podnose i poreski obveznici koji za navedene prihode ostvarene u prvom kvartalu tekuće godine nisu podneli poresku prijavu na obrascu PP OPO. Korisničko uputstvo za podnošenje poreske prijave  obračunatom porezu samooporezivanjem i pripadajućim doprinosima na prihode ostvarene kvartalno, od strane fizičkog lica kao poreskog obveznika nalazi se na sajtu Poreske uprave. Za dodatne informacije poreski obveznici mogu se obratiti Kontakt centru Poreske uprave na brojeve telefona 0700 -700 007 i 011-33 10 111 i neposredno zaposlenima na šalterima “Vaš poreznik” u 37 filijala širom Srbije, putem kontakt forme kontakt centra.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here