MUP raspisao konkurs za više od 1.000 budućih policijskih službenika

0
36

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici 1.100 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje poslova uniformisanog policijskog službenika.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Srbije starosti od 18 do 24 godina, sa prebivalištem na teritoriji Srbije (najmanje godinu dana neprekidno), odnosno prebivalište na teritoriji Policijske uprave za koju konkurišu, kaže zamenik načelnika odeljenja policije Policijske uprave u Subotici Dušan Savić. Prema njegovim rečima, lica koja konkurišu treba da imaju završenu četvorogodišnju srednju školu ili završene osnovne strukovne, odnosno akademske studije Kriminalističko-policijskog univerziteta, da nisu osuđivani ili kažnjavani, da poseduju vozačku dozvolu B kategorije i da ispunjavaju kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti. Takođe, pravo učešća na konkursu ima i lice koje uz konkursnu dokumentaciju dostavi potvrdu da je do dana zaključenja konkursa započelo obuku za upravljanje motornim vozilom “B” kategorije, uz obavezu da najkasnije do 29. septembra 2023. godine, Centru za osnovnu policijsku obuku dostavi overenu fotokopiju vozačke dozvole “B” kategorije.

“Izbor kandidata obavlja se iz tri dela. Opšti lekarski pregled, kao i specijalistički lekarski pregled koji se obavlja u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika MUP-a, dok se kvalifikacioni ispiti koji se sastoji iz provere jezičke kulture i pravopisa srpskog jezika, provere psihološkog statusa, bazično-motoričkog statusa i intervjua, obavljaju u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici”, rekao je Savić.

Konkurs je otvoren do 11. avgusta, a prijavu sa dokumentacijom kandidati treba da podnesu policijskoj stanici u mestu prebivališta. Prilikom podnošenja prijave, kandidat treba da se izjasni za koje od ponuđenih radnih mesta se prijavljuje na stručno osposobljavanje.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here