Školama upućene smernice za unapređenje vaspitnog rada sa učenicima

0
20

Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo je da je u cilju obezbeđivanja kontinuiteta u obrazovno-vaspitnom radu i dostizanja ciljeva obrazovanja i vaspitanja, a uzimajući u obzir posledice majskih tragedija, uputilo danas svim školama Smernice za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama u školskoj 2023/2024. godini, sa posebnim naglaskom na unapređivanje vaspitnog rada sa učenicima.

Osnovni cilj obrazovno-vaspitnog rada u školskoj 2023/2024. godini predstavlja razvoj pozitivnih ljudskih vrednosti kod učenika i unapređivanje odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju, saradnji i solidarnosti, uz uvažavanje različitosti, zbog čega su Smernicama predviđene sledeće aktivnosti:

Prvi nastavni dan organizovati kroz razgovor sa učenicima kako bi se upoznali sa planom rada, kao i pokrenuti zajedničke razgovore sa svim akterima školskog života, u cilju pravljenja obrazovne strategije kojom se odnosi u školi zasnivaju na poštovanju, uvažavanju, saradnji i solidarnosti;

Tokom prve nastavne nedelje (4. do 8. septembra 2023.) organizuje se tematska nastava, sa radionicama i drugim aktivnostima usmerenim ka negovanju empatije, vrednostima međusobnog poštovanja, saradnje i solidarnosti, uz uvažavanje različitosti;

U drugoj nastavnoj nedelji (11. do 15. septembra 2023.) nastavnici sprovode inicijalno procenjivanje u okviru pojedinačnih predmeta, programa nastave i učenja i vrše dalje planiranje obrazovno-vaspitnog rada u skladu sa rezultatima inicijalnog procenjivanja;

Škole su u obavezi da godišnjim planom rada predvide samovrednovanje rada škole u oblastima kvaliteta – Podrška učenicima i Etos ( opšta atmosfera u školi – tolerancija, osećaj zajedništva, dobri međuljudski odnosi, osećaj bezbednosti, briga o učenicima, partnerstvo sa roditeljima, dobra komunikacija i slično). Samovrednovanje će se realizovati u prvom polugodištu kako bi sprovođenje akcionog plana unapređivanja Podrške učenicima i Etosa bilo realizovano početkom i tokom drugog polugodišta;

Tokom septembra sprovešće se i procena adaptacije za učenike petog razreda osnovne i prvog razreda srednje škole na novu sredinu i planiraće se mere podrške sa nastavnicima i učenicima;

Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja je u skladu sa ciljevima obrazovno-vaspitnog rada u školskoj 2023/2024. godini, kreirao novu slobodnu nastavnu aktivnost za učenike od petog do osmog razreda osnovne škole- Vrline i vrednosti kao životni kompas;

U srednjim školama posebna pažnja usmeriće se na izborne programe kojima će se podržati razvoj pozitivnih ljudskih vrednosti;

Do kraja prvog polugodišta, škole će zajedno sa učenicima i roditeljima kreirati identitet (moto) škole tako što će definisati zajedničke vrednosti, očekivana ponašanja i ishode ponašanja u okviru škole i društva u celini, koje su u skladu sa utvrđenim identitetom. Tokom školske godine propagiraće se i ohrabrivati ponašanja učenika, nastavnika i roditelja u skladu sa definisanim identitetom škole, a on će se kontinuirano obogaćivati i promovisati, kako u nastavi tako i izvan škole;

Sastavni deo Smernica čine i pripremljeni materijali za osnaživanje škola u različitim domenima vaspitnog rada kao i modeli priprema za realizaciju tematskih dana.

Tokom cele školske godine, u realizaciji svih nastavnih, vannanstavnih i ostalih oblika obrazovno-vaspitnog rada važno je dostizanje međupredmetnih kompetencija, odgovarajućih ishoda obrazovanja i standarda kvalifikacija kod svih učenika, kako bi njihovo obrazovanje ispunilo obrazovnu i vaspitnu funkciju neophodnu za uključivanje u savremeno društvo i svet rada kao i nastavak školovanja.

Kompletan tekst Smernica za organizaciju i realizaciju obrazovno –vaspitnog rada u školskoj 2023/2024. godini možete pogledati ovde.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here