Sednica Vlade – Usvojen Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu

0
21

Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici izmenjenu i dopunjenu Odluku o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije, Zaključak o saglasnosti da se usluga obaveznog genetičkog neonatalnog skrininga za spinalnu mišićnu atrofiju za svu novorođenčad u Srbiji obavlja na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu i Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu.

Odlukom o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije je predviđeno da Fond sledeće sedmice raspiše Konkurs za dodelu nagrada učenicima srednjih škola za uspehe postignute na priznatim takmičenjima u zemlji i inostranstvu u toku kalendarske 2022. godine. Po Konkursu, koji će biti otvoren do kraja oktobra, nagrađuju se učenici srednjih škola koji su osvojili jednu od prve tri nagrade na priznatim takmičenjima, a nagrade iznose od 20.000 do 200.000 dinara, u zavisnosti od osvojenog mesta i ranga takmičenja.

Članovi Vlade usvojili su Zaključak o saglasnosti da se usluga obaveznog genetičkog neonatalnog skrininga za spinalnu mišićnu atrofiju za svu novorođenčad u Srbiji obavlja na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Takođe, u potpunosti je uspostavljena procedura genetičkog neonatalnog skrininga ne samo u laboratoriji, već i u komunikaciji relevantnih institucija.

Na sednici je usvojen Predlog zakona o Završnom računu budžeta Republike Srbije za 2022. godinu. U strukturi ukupno ostvarenih prihoda i primanja najveći procenat se odnosi na porez na dodatu vrednost u iznosu od 45 odsto, zatim akcize koje iznose 19 odsto i neporeski prihodi i primanja od prodaje nefinansijske imovine, koje u strukturi učestvuju sa 13 odsto. Ukupan javni dug Republike Srbije, na nivou centralne države, na dan 31. decembar 2022. godine, iznosio je 55,1 odsto BDP-a. Tokom 2022. godine, došlo je do smanjenja učešća javnog duga u BDP-u na centralnom nivou vlasti sa 56,5 odsto, koliko je iznosio na kraju 2021. godine, na 55,1 odsto.

Članovi Vlade usvojili su i Odluku o utvrđivanju mera zaštite, granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline arheološkog nalazišta Caričin grad, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja. Takođe, na sednici Vlade usvojena je i Odluka o utvrđivanju mera zaštite, granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline spomenika kulture crkve Svetog Ahilija u Arilju, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here