Počinje javna rasprava o nacrtima medijskih zakona

0
34

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija Vlade Republike Srbije uputilo je danas Nacrt zakona o javnom informisanju i medijima i Nacrt zakona o elektronskim medijima na javnu raspravu, koja će trajati do 7. oktobra.

U saopštenju ovog ministarstva navodi se da predloženi nacrti zakona imaju za cilj da unaprede sistem javnog informisanja i stvore uslove za bolje regulisanje tržišta elektronskih medija. Takođe, predloženi dokumenti posledica su usklađivanja sa Strategijom razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020–2025. godine i izmenama Direktive o audiovizuelno-medijskim uslugama iz 2018. godine. U izradi nacrta medijskih zakona, pored predstavnika javne uprave, veliki doprinos pružila su novinarska i medijska udruženja, kao i međunarodni partneri – Delegacija Evropske unije u Srbiji, Misija OEBS-a, Ambasada Kraljevine Norveške i Fondacija Konrad Adenauer.

Nacrtom zakona o javnom informisanju i medijima, između ostalog, potpunije je definisan javni interes u oblasti javnog informisanja i bliže je uređen rad izdavača medija čiji su osnivači nacionalni saveti nacionalnih manjina, kao i detaljno uređen postupak projektnog sufinansiranja. Nacrt Zakona o elektronskim medijima, pored harmonizacije sa revidiranom Direktivom o audiovizuelno-medijskim uslugama iz 2018. godine i ispunjenosti pretpristupnih obaveza iz Poglavlja 10, stvara preduslove za postizanje veće nezavisnosti i profesionalnosti Regulatornog tela za elektronske medije (REM).  Time se postiže i bolje regulisanje tržišta elektronskih medija, što je osnovni zahtev Strategije razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji za period 2020–2025. godine.

Javna rasprava biće organizovana u formi prezentacija i diskusija o nacrtima zakona putem okruglih stolova, koji će biti održani u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu. Predviđeno je da se javna rasprava održi u Beogradu 13. septembra, u 11 časova, u velikoj sali Privredne komore Srbije, Resavska 15, a zatim u Nišu 20. septembra, u 11 časova, u Oficirskom domu, Orlovića Pavla bb. U Novom Sadu javna rasprava biće organizovana 27. septembra, u 11 časova, u velikoj sali na prvom spratu Skupštine grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina 2, ulaz III, dok će u Kragujevcu biti realizovana 4. oktobra, u 11 časova, u skupštinskoj sali Gradske uprave, Trg slobode 3.

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija poziva državne organe, stručnu javnost, novinarska i medijska udruženja, nevladine organizacije, organizacije civilnog društva, kao i druge zainteresovane strane, da uzmu učešće u javnoj raspravi i daju doprinos u izradi medijskih zakona Republike Srbije.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here