Ovo povrće se sadi kao postrni usev, kada su njive slobodne od drugih kultura, kada je potrebno na vreme izvršiti osnovne operacije kao što su oranje, đubrenje sa 300-400 kg/ha NPK ( 8:16:24) i površinsku pripremu zemljišta.

Zemljište za proizvodnju arpadžika mora biti idealno pripremljeno, površinski sloj mora biti mrvičaste strukture. Obavezna je proizvodnja u plodoredu, na isto mesto može doći tek posle 3-4 godine. Lukovice iz jesenje sadnje imaju veoma kratak period mirovanja, pa relativno brzo posle vađenja dolazi do buđenja klice i prorasta zelenih listova. Ovakve lukovice nisu podesne za duže skladištenje. Zbog toga jesenju sadnju treba koristiti za proizvodnju mladog zelenog luka i konzumnog za brzu realizaciju nakon vađenja. Ako se koristi sitniji arpadžik, sadnja daje veoma dobar prinos i krupne lukovice ali se javlja određen procenat biljaka sa cvetnim stablom.

Sadnja arpadžika se obavlja od početka septembra do kraja oktobra. Sadi se u trake od 4-6 redova. U redu se rastojanje kreće od 3 – 7cm, a može i češće ukoliko se vrši sukcesivno čupanje mladog luka u rano proleće. Dalje mere nege sastoje se od zaštite useva od korova, bolesti i štetočina. Zalivanje se obavlja u drugom delu vegetacije ukoliko je to potrebno.

Prihranjivanje se obavlja u rano proleće sa pojavom 2-3 lista sa 100-120 kg/ha KAN-a. Veoma je dobro ako se pred zimu prekrije agrilom. Ovo povrće se sadi kao postrni usev, kada su njive slobodne od drugih kultura, kada je potrebno na vreme izvršiti osnovne operacije kao što su oranje, đubrenje sa 300-400 kg/ha NPK ( 8:16:24) i površinsku pripremu zemljišta. Zemljište za ovu proizvodnju mora biti idealno pripremljeno, površinski sloj mora biti mrvičaste strukture.. Obavezna je proizvodnja u plodoredu, na isto mesto može doći posle 3-4 godine.