12. sednica Odbora za evropske integracije

0
21

Članovi Odbora za evropske integracije su, na sednici održanoj 17. oktobra 2023. godine, razmotrili Zaključak o prihvatanju Izveštaja o sprovođenju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA), za prvo tromesečje 2023. godine i Zaključak o prihvatanju Izveštaja o sprovođenju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA), za drugo tromesečje 2023. godine, koje je predstavila ministarka za evropske integracije Tanja Miščević.

Nakon rasprave, članovi Odbora prihvatili su, većinom glasova, Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA), za prvo tromesečje 2023. godine i Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije (NPAA), za drugo tromesečje 2023. godine.

U nastavku sednice, Odbor je odlučio da će Elvira Kovač, predsednica Odbora i Natan Albahari, član Odbora, učestvovati na 70. Plenarnom sastanku Konferencije odbora za evropske poslove parlamenata država članica Evropske unije (KOSAK), koji se u okviru Parlamentarne dimenzije španskog predsedavanja Savetu EU, održava od 26. do 28. novembra 2023. godine, u Madridu, Kraljevina Španija.

Sednici je predsedavala predsednica Odbora Elvira Kovač, a sednici su prisustvovali sledeći članovi i zamenici članova Odbora: Goran Milić, Draginja Vlk, Zagorka Aleksić, Ana Miljanić, Dunja Simonović Bratić, Ana Beloica Martać, Dijana Radović, Dubravka Filipovski, Natan Albahari, Ksenija Marković, dr Jelena Kalajdžić, Robert Kozma, Stanislava Janošević, Jelena Obradović i Milan Radin.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here