RERI – Poboljšanja i nedostaci Zakona i proceni uticaja na životnu sredinu

0
34

U Predlogu zakona o proceni uticaja na životnu sredinu postoje brojna poboljšanja, jer je resorno ministarstvo pokazalo spremnost da se komentari usvoje, ali postoji još unapređenja koja se moraju uneti u zakon da bi on bio efikasan u praksi, rečeno je danas na konferenciji za novinare Instituta RERI povodom tog predloga zakona.

Programski direktor RERI Mirko Popović ukazao je da je u Predlogu zakona o proceni uticaja na životnu sredinu navedeno da je odobrenje za izvođenje nekog projekta akt nadležnog organa, a da u zagradi stoji da je reč o građevinskoj dozvoli i prijavi radova.

Dodao je da je članom 6 Predloga predviđeno da nadležno ministartstvo daje mišljenje da li je potrebno pokrenuti procederu procene uticaja u fazi izdavanja lokacijskih uslova.

Popović je ukazao da član 9 Predloga navodi da je neophodno da uslovi i mere zaštite životne sredine budu uključeni u tehničku dokumentaciju, ali da se ne navodi o kojim uslovima i merama je reč.

Popović je rekao da je problematično i obaveštavanje javnosti o odluci nadležnog organa. On je naveo da je rok za podnošenje tužbe na saglasnost za studiju o proceni uticaja 30 dana od dana objavljivanja odluke u štampanim medijima, ali da nije navedeno u kom dnevnom listu će biti objavljena odluka, pa oni koji bi da se žale na nju ne mogu da ostvare svoje pravo na efektivni pravni lek.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here