Zašto su u Srbiji bolničke infekcije u porastu?

0
34

Godišnji izveštaj o zaraznim bolestima u Srbiji za 2022. pokazao je da tokom prethodne godine prijavljeno skoro 8.800 bolničkih infekcija, što je za 23 odsto više u odnosu na 2021.godinu. Ovaj izveštaj je napravo Institut za javno zdravlje Srbije.

“Bolničke infekcije su infekcije koje kao pacijenti “zakačimo“ prilikom lečenja u bolnicama. Tokom 2022 godine na teritoriji Beograda ukupno je prijavljeno 3.559 bolničkih infekcija. Ovaj broj je za 43,5 odsto veći od broja bolničkih infekcija registrovanih 2021.godine, a 143 odsto u odnosu na 2020. godinu“, kaže za epidemiolog dr Slavica Maris. Ona dodaje da su najučestalije bolničke infekcije na teritoriji Beograda tokom 2022 godine registrovane su infekcije sistema organa za varenje i čine 20,2 odsto, zatim infekcija krvi – 19,2 odsto, infekcije SARS-Cov-2 virusom – 19 odsto, infekcije mokraćnog sistema – oko 17 odsto, kao i infekcije operativnog mesta.

Doktorka naglašava da se redosled ovih infekcija razlikuje u različitom vremenskom periodu. „Prema nanovijim informacijama za mesec septembar ove godine kada je na teritoriji Beograda prijavljeno 376 ovakvih infekcija, najučestalije infekcije su bile izazvane SARS-Cov-2 virusom – oko 27,2 odsto, i ukupno je prijavljeno 102 ove infekcije“, kaže ona. Ove infekcije su, prema rečima doktorke najviše zastupljene na mestima na kojima je i najveći rizik ,a to su jedinice intezivne nege, bilo da su hirurške ili internističke.

Najučestaliji uzročnici bolničkih infekcija na teritoriji Beograda tokom 2022.godine je bila Klebsiella species (Klebsiella pneumonije) i njeno učešće je poraslo tokom 2022. u odnosu na 2021. godine. i iznosi 22,1 odsto, 2021. je to bilo 15,5 odsto. Na drugom mestu je bakterija Clostridium dificile sa učešćem od 19,9 odsto i njeno učešće je znato opalo 2022. u odnosu na 2021. godinu, kada je bilo 34,5 odsto. Na trećem mestu je SARS-CoV-2 virus, zatim je tu acinetobacter species i enterococcus.

Doktorka kaže da se ove infekcije registruju svake godine i ističe da su 2020, 2021, bile epidemijske godine, godine pandemije kovida, kada su mnoge bolnice bile zapravo kovid bolnice, pa je i prijavljivanje bilo lošije. To je moguć razlog zašto u 2022. godini ima znatno veći broj bolničkih infekcija. Ona je takođe dodala da je povećana otpornost bakterija na antibiotike i to se desilo neracionalnom upotrebom ovih lekova, naročito tokom pandemije.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here