Poreska uprava objavila kalendar poreskih obaveza firmi za decembar

0
54

Poreska uprava objavila je kalendar poreskih obaveza firmi za decembar. Rok za prvu obavezu ističe 5. decembra do kada je neophodno dostaviti obaveštenja o zaključenim ugovorima o izvođenju estradnog programa zabavne i narodne muzike i drugih zabavnih programa u novembru i o izmirenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom za novembar.

Do 11. decembra je neophodno podneti poreske prijave i platiti porez na premije neživotnih osiguranja kao i porez na dodatu vrednost. Najveći broj poreskih obaveza dospeva 15. decembra. Do tada je neophodno platiti akontacije poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za novembar, preduzetnici su dužni da podnesu obaveštenja o opredeljenju za isplatu lične zarade u 2025. godini, kao i da u 2025. godini neće obavljati isplatu lične zarade. Istoga dana ističe rok za plaćanje novemarskih doprinosa za sveštenike i verske službenike, domaće državljane zaposlene u inostranstvu i inostrane penzionere, za podnošenje poreske prijave i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva za novembar, kao i za podnošenje poreske prijave za porez na dodatu vrednost, te za podnošenje Obrasca PID PDV 1 za novembar ako je u tom mesecu ispunjen jedan od kriterijuma za sticanje statusa obveznika PDV koji pretežno obavlja promet dobara u inostranstvu.

Do 15. decembra neophodno je platiti akontaciju poreza na dobit pravnih lica za novembar, akcize za drugu polovinu novembra, podneti poresku prijavu za obračun akcize za novembar, kao i prijavu o obračunu akcize na struju za krajnju potrošnju za  novembar, te platiti akcize. Dana 29. decembra ističe rok za plaćanje obračunate akcize za prvu polovinu decembra.

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here