Vlada Republike Srbije usvojila je na današnjoj sednici Rešenje o davanju saglasnosti na izmenjeni Pravilnik o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Ovim pravilnikom se predlaže stavljanje 67 medikamenata na Listu lekova, među kojima je 15 novih, kao i proširenje indikacija za lekove koji se već nalaze na Listi, uz zaključenje posebnih ugovora i stavljanje šest dijetetskih proizvoda na tu listu. Vlada Srbije odlučila je da i ove godine organizuje nagradnu igru „Uzmi račun i pobedi” u cilju jačanja poreske kulture i podizanja svesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije, stimulacije bezgotovinskih plaćanja i motivacije za poštovanje propisa i poboljšanje primene Zakona o fiskalizaciji i, s tim u vezi, donela odgovarajući zaključak.

Nagradna igra biće organizovana u dva kruga: „Uzmi račun i pobedi – prvi krug“ i „Uzmi račun i pobedi – drugi krug.“ Članovi Vlade usvojili su Zaključak o usvajanju teksta programa finansijske podrške, mera i aktivnosti u oblasti očuvanja i jačanja odnosa Republike Srbije i dijaspore kroz organizaciju kampova za mlade iz dijaspore i regiona u 2024. godini, pošto je jedan od osnovnih ciljeva Vlade Republike Srbije sistemska podrška dijaspori, očuvanje nacionalnog identiteta, jezika, kulture i drugih nacionalnih vrednosti.

U Zaključku je istaknuto da je važno povezivanje mladih u regionu i dijaspori sa maticom, pa je ovakav vid programa od posebnog značaja za državu.