Potrošači kojima je stigao uvećani račun za struju imaju pravo da ospore taj račun i uplate nesporni deo njegovog iznosa, ističu u Udruženju potrošača Efektiva.

Nesporni deo je, kako navode u Udruženju potrošača Efektiva, visina računa za koju potrošač sa sigurnošću može da utvrdi da je realno potrošio. Ono preko toga je sporni deo, za koji Zakon o zaštiti potrošača daje potrošaču pravo da ga ne uplati. „Prosečan račun je 10.000, a stiglo je za plaćanje 35.000. Dakle, uplatiti 10.000 do 15.000 dinara kao nesporni deo, ostalo ne“, navode na Fejsbuk profilu Udruženja i napominju da ja važno u srvhu uplate obavezno navesti da se radi o uplati nespornog dela za mesec januar ili februar 2024. Nakon uplate, kako navode, o tome pisanim putem treba obavestiti EPS, na mejl reklamacijeŽeps.rs, sa dokazom o uplati. Članom 85. Zakona o zaštiti potrošača EPS-u je zabranjeno, navodi se u objavi na Fejsbuku, da potrošača isključi sa distributivne mreže. „Uslov je da potrošač nastavi da plaća svoje tekuće obaveze (naredne račune, ako su nesporni ili u visini koja nije sporna). Svaki naredni račun treba platiti sa opisom u svrha uplate, za taj mesec zaduženja. Da bi se sprečilo nezakonito preknjižavanje, potrošač može, uz svaki plaćeni račun, da priloži pisanu izjavu, kojom zahteva da se račun knjiži isključivo kao uplata za taj mesec“, ističe Udruženje u objavi.

U slučaju, kako napominju, da EPS počne da preti isključenjem, odmah treba uputiti pisano upozorenje na kršenje člana 85, a ako se isključenje sprovede suprotno navedenim odredbama, potrošač odmah treba da uputi pisani zahtev tržišnoj inspekciji, za inspekcijski nadzor, prema članu 183, a prema članu 184, postupajući inspektor mora izreći meru, kojom se nalaže EPS-u da otkloni nezakonitost. „Članom 185. stav 1. tačka 17, upravo je predviđeno izricanje ove mere zbog obustave pružanja usluge, na način predviđen članom 85, plaćanje nespornog dela računa i nastavak plaćanja tekućih obaveza“, navode u Udruženju potrošača Efektiva. Članom 187 istog Zakona predviđeno je novčano kažnjavanje EPS-a, u rasponu od 300.000 do dva miliona dinara, za slučaj kršenja člana 85, odnosno nezakonitog isključenja potrošača.

„Osporavanjem dela uvećanog računa i nastavkom plaćanja tekućih obaveza, uz izjavu o zabrani preknjižavanja, sporni iznos se može „poslati“ u zastaru, nakon čega EPS više ne bi mogao da ga naplati“, ističe se u njihovoj objavi na Fejsbuku.