Testom iz matematike, danas tačno u podne, startovala je dvodnevna proba male mature za sve učenike osmog razreda širom Srbije.

Osmaci su probnim testom imali priliku da se upoznaju sa kompletnom procedurom kakva će biti za vreme polaganja male mature, od 17. do 19. juna, ali i samim testovima koji će mahom biti zatvorenog tipa, odnosno na zaokruživanje. Osim testa iz srpskog jezika, osmaci će polagati i treći test po izboru najviše njih, čak 40 odsto, izabralo je geografiju 36 odsto biologiju, 10 odsto istoriju, 7,6 odsto hemiju, 6,4 odsto fiziku.

Svi oni će imati priliku do 11. aprila da promene izabrani test koji će polagati u junu.

Za razliku od prethodne, ove školske godine novina je to što će učenici imati mogućnost da od 8. do 11. aprila donesu konačnu odluku iz kog će predmeta raditi treći test na završnom ispitu. Dakle, iako su sada prijavili određeni predmet, imaće još vremena da se predomisle – rekla je ministarka prosvete Slavica Đukić Dejanović.

Za izradu testova za probu male mature zadužen je Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Broj otvorenih i zatvorenih zadataka biće sličan kao i prethodnih godina, što znači da će većina zadataka biti zatvorenog tipa, na zaokruživanje, gde se od učenika tražilo da obeleže jedno ili više tačnih rešenja.

Prošle godine od 20 pitanja na testu iz matematike po pet su bila iz tri oblasti – Geometrija, Brojevi i operacije sa njima i Algebra i funkcije, tri iz Obrada podataka, a dva iz Merenja. Na testu iz srpskog/maternjeg jezika najviše, čak devet pitanja, bilo je iz oblasti Gramatika, leksika, narodni i književni jezik, šest iz Književnosti, tri iz oblasti Pisano izražavanje, te dva iz Veština čitanja i razumevanja pročitanog. Svi testovi moraju da sadrže zadatke na sva tri nivoa – osnovnom, srednjem i naprednom.

Mala matura je uvedena 2011. godine i do danas je pretrpela mnogo promena, od broja i vrste testova, njihovog vrednovanja, sistema bodovanja… A u budućnosti su planirane još veće promene.