Cena izdavanja nalepnice za laka električna vozila odnosno trotinete iznosi 1.560 dinara, dok je cena obrasca nalepnice 500 dinara. Ova stavka propisana je u Uredbi o dopunama Uredbe o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja, a prenosi Nova ekonomija.

Građani svoja laka električna vozila (konkretno, električne trotinete) mogu registrovati do 15. juna, jer će od tog datuma samo registrovani e-dvotočkaši moći da učestvuju u saobraćaju. Cena usluge za izdavanje nalepnice za laka električna vozila, odnosno električne trotinete i bicikle iznosiće 1.560 dinara, dok će cena obrasca nalepnice biti 500 dinara, navodi se u novoj Uredbi o dopunama Uredbe o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja, objavljenoj u Službenom glasniku. Laka električna vozila, u koja spadaju električni trotineti i bicikli, od 5. aprila će moći da se „registruju“, odnosno njihovi vlasnici će od tog datuma moći da od institucija zatraže nalepnicu koja će pokazivati karakteristike vozila, a od 15. juna, samo vozila sa ovom „registracijom“ će moći da učestvuju u saobraćaju.

Svako ko poseduje električne dvotočkaše moraće da podnese zahtev za izdavanje nalepnice u kome treba navesti lične podatke (ime i prezime, JMBG, datum rođenja, mesto rođenja), podatke o prebivalištu (mesto, poštanski broj, ulica i kućni broj, telefon, imejl), kao i podatke o lakom električnom vozilu (marka, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina, masa praznog vozila). Uz zahtev se mora dostaviti i tehnička dokumentacija za lako električno vozilo, iz koje se može utvrditi marka vozila, trajna nominalna snaga elektromotora, najveća konstruktivna brzina i masa praznog vozila. Takođe, uz nju je potrebno dostaviti i fotokopiju ili očitanu ličnu kartu, popunjenu i potpisanu izjavu na posebnom obrascu, ali i dokaz o uplaćenoj naknadi na ime izdavanja nalepnice za laka električna vozila.