Konkurs za mlade, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, otvoren je do 26. aprila. Za ovaj poziv vlada veliko interesovanje mladih poljoprivrednika sa teritorije Vojvodine. Konkurišu i oni koji se bave biljnom primarnom proizvodnjom i stočarskom proizvodnjom, uključujući pčelarstvo.

U sektoru mleka podsticaj se može dobiti za nabavku kvalitetnih priplodnih grla goveda, ovaca i koza, opremu za mužu, mašine za transport i odlaganje stajnjaka… Takođe, to su prihvatljive investicije i u sektoru mesa. Može se konkurisati i za opremanje objekata za gajenje krmača ili proizvodnju prasadi za tov, za opremu za smeštaj kvočki – specijalizovane kaveze, kao i za fiksne i električne ograde za pašnjake. U sektoru jaja prihvatljiva je nabavka opreme za živinarske farme, opreme za sortiranje i čuvanje jaja… Mladi poljoprivrednici koji se bave proizvodnjom voća, povrća, grožđa i cveća mogu da konkurišu za podizanje višegodišnjih zasada i plastenika, za opremu za plasteničku proizvodnju, opremu za zaštitu od mraza, mehanizaciju, sisteme za navodnjavanje…

Cilj ovog konkursa jeste demografska obnova ruralnih područja AP Vojvodine radi podsticanja ostanka mladih u ruralnim područjima odnosno njihovog povratka iz gradova. Za realizaciju Konkursa predviđeno je ukupno 200.000.000,00 dinara. Bespovratna sredstva za podršku investicija po konkursu utvrđuju se u iznosu do 90% od ukupno prihvatljivih troškova investicije. Prilikom obračuna, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV). Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 1.500.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 500.000,00 dinara. Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po ovom konkursu namenjena su za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava. Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po konkursu. Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, neće se priznavati investicije i kupljena oprema pre donošenja odluke o dodeli sredstava. Pravo na podsticaje ostvaruju fizička lica starija od 18 godina koja u momentu podnošenja zahteva ne smeju imati više od 40 godina, koji su prvi put upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva nakon 01.04.2023. godine i nisu ostvarivali pravo na podsticaje. Pravo na podsticaje ostvaruju podnosioci prijava koji imaju prebivalište u naseljenom mestu u kom se ne nalazi sedište grada (Novi Sad, Subotica, Zrenjanin, Pančevo, Vršac, Sremska Mitrovica, Kikinda, Sombor). Konkurs je otvoren do 26.04.2024. godine.

Fizičko lice, nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, prijavu sa potrebnom dokumentacijom dostavlja putem pošte na adresu Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo ili elektronski putem AgroSens platforme. Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4430 od 13,00-15,00 časova i na e-mail: marinela.zagorac@vojvodina.gov.rs. Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izjavu dobavljača, izjave 1 i 2, formu poslovnog plana, zahtev za isplatu i izveštaj o namenskom utrošku sredstava i Uputstvo o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju između organa, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.