Upravni sud Srbije zakazao je za 24. april ročište povodom tužbe Građanskog preokreta protiv Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine, kojom se zahteva poništenje saglasnosti tog pokrajinskog organa na parcijalnu studiju uticaja na životnu sredinu kineske fabrike automobilskih guma Linglong. Istog dana, pred istim sudom, biće održano i ročište po tužbi Građanskog preokreta protiv Grada Zrenjanina, zbog date saglasnosti na drugu ekološku studiju Linglonga.

Tužba protiv Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine podneta je 2020. godine i njome se zahteva poništenje saglasnosti tog organa na parcijalnu studiju uticaja na životnu sredinu kineske kompanije Linglong, dok je žalba podneta protiv odluke Gradske uprave grada Zrenjanina kojom se kineskoj kompaniji Linglong dozvoljava izgradnja skladišta neopasnog otpada bez izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

U Građanskom preokretu nadaju se pozitivnom ishodu. Očekuju da sudska vlast i investitora i izvršnu i lokalnu vlast vrati u granice postupanja po zakonu.

Grad Zrenjanin je početkom aprila dozvolio kompaniji Linglong da u okviru buduće fabrike automobilskih guma kod Zrenjanina gradi objekat skladišta neopasnog otpada kapaciteta 700 kilograma po danu bez izrade ekološke studije, što je protivno zakonu. Žalbom, koju je podneo Građanski preokret, se traži poništenje te gradske odluke i utvrđivanje nenadležnosti Grada Zrenjanina da odlučuje o takvom zahtevu Linglonga. Ukoliko Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine odbaci žalbu i odluka Grada Zrenjanina postane pravosnažna, Građanski preokret će podneti tužbu Upravnom sudu, pred kojim se već vode dva postupka zbog prethodno datih saglasnosti Linglongu na parcijalne ekološke studije.

Ovakvo postupanje Linglonga predstavlja poznatu kinesku „salami slicing tactic“, odnosno taktiku „rezanja salame“ koja se sastoji u tome da se jedinstveni projekat veštački iseče na više sitnih delova u cilju zaobilaženja prikaza njegovog sveobuhvatnog uticaja, koji je štetan i zakonom nedozvoljen. Građanski preokret smatra da Upravni sud, postupajući po zakonu, mora uvažiti obe tužbe, odnosno da ne sme da ozakoni ovakvu taktiku, usmerenu na zaobilaženje propisa.