U Srbiji, prema zdravstvenoj statistici, od dijabetesa tipa 2 boluje 770.000 ljudi, ali prema proceni domaćih eksperata čak 45 odsto pacijenata nema postavljenu dijagnozu, pa je samim tim broj obolelih daleko veći.

Dijabetes izaziva brojne, po život opasne komplikacije, a da bi se to sprečilo ključno je rano otkrivanje. Farmaceutkinja i regionalna produkt menadžerka iz Hemofarma Bojana Jordanović rekla je da je provera nivoa šećera u krvi jednostavan način da se bolest otkrije na vreme.  Preventivni pregled je posebno važan ukoliko znamo da je u porodici već neko bolovao od dijabetesa. U pitanju je podmukla bolest sa najčešće blagim i nespecifičnim simptomima. Pojačan osećaj žeđi, učestalije mokrenje, češći osećaj umora, a kasnije se javljaju češće infekcije mokraćnih puteva, gljivična oboljenja kože, sporije zarastanje rana, navela je Jordanović.

Dijabetes tipa 2 je peti vodeći uzrok umiranja u Srbiji. Polovinu obolelih čini radno sposobno stanovništvo. Dijabetes tipa 2 ubrzava propadanje krvnih sudova, pa tako uvećava rizik od pojave tromboze i začepljenja. Zbog toga su srčani udar i naprasna smrt čak pet puta češći kod dijabetičara. Zbog velikog porasta broja obolelih kao i brojnih komplikacija bolesti, razvoj lekova za dijabetes je u stalnom fokusu u celom svetu.  U Srbiji je dostupna savremena terapija i ima mnogo mogućnosti da se za svakog pacijenta odabere odgovarajuća terapija.

U većini domova zdravlja u Srbiji rade savetovališta za dijabetes, koja su od izuzetne važnosti za pacijente. Lečenje dijabetesa je doživotno i skupo. Zbog velike učestalosti i brojnih komplikacija koje prate šećernu bolest, troškovi zdravstvene zaštite obolelih od dijabetesa su tri puta veći i iznose 12odsto troškova u zdravstvu. Zato je prevencija izuzetno bitna kao i pravovremena dijagnostika, otkrivanje bolesti i njeno blagovremeno lečenje. Dobra edukacija pacijenata o pravilnoj ishrani, fizičkoj aktivnosti i zdravom načinu života je uvek prva mera. Kada se bolest otkrije na vreme, uz redovno uzimanje adekvatne terapije, život dijabetičara može biti veoma kvalitetan, poručila je Bojana Jordanović.