Ministarstvo informisanja i telekomunikacija je posle analize sprovođenja medijskih konkursa na teritoriji Srbije utvrdilo da 42 jedinice lokalne samouprave nisu u skladu sa zakonom raspisale javne konkurse po Zakonu o javnom informisanju i medijima.

„Nakon sprovedene analize utvrđeno je da su Republika, pokrajina i 114 jedinica lokalne samouprave postupile u skladu sa zakonom, dok to nije učinilo 42 jedinice lokalne samouprave“, navodi se u saopštenju. Ministarstvo je ukazalo na to da određene jedinice lokalne samouprave, poput Beograda, nisu imale osnova da u zakonskom roku raspišu javne konkurse u oblasti javnog informisanja imajući u vidu da su se prethodnih meseci nalazile u režimu privremenog finansiranja. „Sagledavajući u celosti trenutnu situaciju, Ministarstvo je danas uputilo dopise svim jedinicama lokalne samouprave koje se nalaze u režimu redovnog finansiranja, a koje do sada nisu raspisale javne konkurse u oblasti javnog informisanja, da to učine bez odlaganja i o svom postupanju obaveste Ministarstvo“, navodi se u saopštenju.

Zakon o javnom informisanju i medijima (ZJIM) koji je stupio na snagu novembra prošle godine, propisao je obavezu lokalnih samouprava da raspišu konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja do 1. marta tekuće godine. Isti zakon predviđa i kazne od 50.000 do 150.000 dinara za organe javne vlasti ako ne raspišu javni konkurs. „Osim neraspisivanja konkursa, u prvoj godini sprovođenja projektnog sufinansiranja po novom Zakonu novinari i mediji svedoci su i nedopustive prakse u brojnim lokalnim samoupravama da za konkurse izdvajaju i do 10 puta manje novca nego prethodnih godina. Kako se može zaključiti po njihovim budžetima, finansijsku podršku medijima nameravaju da pruže kroz ‘usluge po ugovoru’, izbegavajući tako da pri dodeli novca uvažavaju odluke Saveta za štampu i REM-a“, ocenio je UNS. Generalni sekretar UNS-a Nino Brajović ocenio je da je to što su rokovi prošli, a niko nije odgovarao, jasna poruka da nema spremnosti za unapređenje sistema finansiranja medija. „Izdvajanja za projektno sufinansiranje, umesto da se povećavaju, smanjuju se, a lokalnim i regionalnim medijima preti finansijsko i programsko pustošenje“, rekao je Brajović. Inače, UNS je i u Proglasu objavljenom 3. maja povodom Svetskog dana slobode medija zatražio od Ministarstva informisanja i telekomunikacija da kroz efikasan inspekcijski nadzor kontroliše da li lokalne samouprave poštuju obavezu i rokove raspisivanja konkursa za projektno sufinansiranje medija, kao i sprovođenje konkursne procedure.