Do izbora koji se održavaju 2. juna ostalo je još pet dana. Iako prema zakonu birač mora da bude obavešten o danu i vremenu glasanja, odnosno da dobije poziv, često se desi da listić ne stigne do adrese birača.

Ukoliko vam poziv na glasanje i dalje nije stigao, svejedno ćete moći da izađete na izbore, ostvarite svoje biračko pravo i glasate. „Za glasanje je dovoljna lična karta ili pasoš, odnosno ako ste u procesu promene lične karte potvrda od MUP-a. Iako zakon kaže da birač mora da dobije obaveštenje o danu i vremenu glasanja, niste u obavezi ni da to obaveštenje ponesete na biračko mesto, niti birački odbor sme kao uslov za glasanje da postavi pokazivanje tog obaveštenja“, navodi se na sajtu posmatračke misije CRTA.

Poziv za glasanje služi da se birač obavesti o biračkom mestu, a treba da bude dostavljen na adresu najmanje pet dana pre glasanja. Međutim ukoliko niste dobili obaveštenje, odgovor na pitanje gde glasate možete dobiti i elektornskim putem na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave https://upit.birackispisak.gov.rs/ u čijoj je nadležnosti vođenje Jedinstvenog biračkog spiska. Sve što je potrebno je da ukucate svoj jedinstveni matični broj građana, zatim izaberete vrstu dokumenta, ličnu kartu ili pasoš, ukucate broj izabranog dokumenta, da bi na kraju ponovili tekst sa slike označen crvenom bojom. Kada kliknete „pretraži“ ispod će se pojaviti broj biračkog mesta, naziv mesta (na primer, ako je u pitanju škola biće ime škole), zatim adresa, grad i opština.

Istim ovim upitom možete proveriti da li ste upisani u Jedinstveni birački spisak. Ažuriranje biračkog spiska za područje lokalne samouprave vrši opštinska, odnosno gradska uprava što obuhvata upis, brisanje, izmene, dopune ili ispravke po službenoj dužnosti ili na zahtev građana. Kako se navodi na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, elektronska baza podataka se svakodnevno ažurira, kako kažu, po jedinstvenoj metodologiji, a vodi se putem „savremenih tehnologija“.

Na glasanje ne morate da nosite poziv, ali ono što morate jeste važeća lična karta ili važeći pasoš, odnosno dokument koji sadrži vaš jedinstveni matični broj građana (JMBG). Međutim ukoliko ste u procesu promene lične karte, potrebno je da imate potvrdu Ministarstva unutrašnjih poslova. „U slučaju da ste promenili prezime, svakako možete glasati ako su drugi podaci (ime i JMBG) ostali isti“, navodi posmatračka misija CRTA. Poziv na glasanje nije obavezan i ne morate ga nositi sa sobom, te niko ne može da vas uslovi njime. Ukoliko zbog teške bolesti, starosti ili invaliditeta ne možete da odete do svog biračkog mesta, možete tražiti da glasate van njega. Kako se navodi na sajtu CRTE, da biste mogli da glasate van određenog biračkog mesta potrebno je da obavestite lokalnu izbornu komisiju odnosno birački odbor najkasnije do 11 časova na dan glasanja.