Ministarka rudarstva i energetike u Vladi Republike Srbije  Dubravka Đedović Handanović obišla je Rudarski basen “Kolubara”, gde su u toku radovi na izgradnji rudarske opreme koja će omogućiti veću i stabilniju proizvodnju otkrivke i uglja.

Đedović Handanović je nakon obilaska montažnog pogona Kalenić, gde je u toku izgradnja rudarske opreme i novih bagera, navela da je izgradnja dva bagera i pratećih sistema koja je u toku u „Kolubari“ jedan od najvažnijih projekata u energetskom sektoru, a ukupne investicije u novu rudarsku opremu u EPS-u trenutno iznose više od 450 miliona evra. Ministarka je istakla da ulaganja u rudarsku mehanizaciju treba da omoguće da otvaramo nove kopove, da dolazimo do novih količina uglja i boljeg kvaliteta ovog energenta.

Đedović Handanović je ukazala na to da je i leti potrošnja energije sve veća, zbog hlađenja, a događa se da imamo i pikove koji su veći nego tokom zime, zbog ekstremnih temperatura i rada industrijskih postojenja. EPS mora da nastavi da prati odvijanje svih remonta kako bi se minimizirali rizici u vezi sa proizvodnjom i snabdevanjem električnom energijom, zaključila je ministarka.