Promocija 12. ciklusa Letnje stručne prakse održana je na TF Mihajlo Pupin i tom prilikom su prezentovani ovogodišnji konkurs, način realizacije projekta kao i dosadašnja iskustva studenata u prethodnim ciklusima.

Cilj promocije Letnje stručne prakse je da se studenti upoznaju sa projektom koji se organizuje zajedničkim kapacitetima Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ i Zrenjaninskog poslovnog kruga – ZREPOK, uz podršku Unije poslodavaca Zrenjanina i Grada Zrenjanina. Tokom promocije koja je održana u amfiteatru fakulteta prezentovani su ovogodišnji konkurs, način realizacije projekta kao i dosadašnja iskustva studenata u prethodnim ciklusima.

Praksa se organizuje kao takmičenje pojedinaca, dvočlanih i tročlanih timova. Predviđene su vredne novčane nagrade od strane ZREPOK-a za prva tri mesta, a za sve učesnike koji realizuju projekat do kraja, Grad Zrenjanin obezbedio je finansijsku podršku od 50.000 dinara.

U sklopu prezentovanja održana je i radionica za pisanje biografije i motivacionog pisma kao i simulacija intervjua sa poslodavcem.