Ministarstvo prosvete Vlade Republike Srbije saopštilo je da je Vlada na današnjoj sednici, na predlog ovog ministarstva, usvojila odluke o broju budžetskih studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih i master strukovnih studija, osnovnih i master akademskih studija, integrisanih akademskih studija i doktorskih studija za akademsku 2024/25. godinu.

U prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, osnovnih akademskih i integrisanih akademskih studija na univerzitetima i fakultetima u njihovom sastavu, čiji je osnivač Republika, na teret budžeta može se upisati 17.697 studenata. Takođe, može se upisati i dodatnih 510 studenata na osnovu afirmativnih mera za upis studenta sa invaliditetom i studenata pripadnika romske nacionalnosti, odnosno državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2023/2024. godini završili srednju školu u inostranstvu. Ukupan broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu studijskih programa master akademskih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike na univerzitetima i fakultetima u njihovom sastavu, čiji je osnivač Republika, u akademskoj 2024/2025. godini je 6.534 studenta, kao i 138 studenata na osnovu afirmativnih mera za upis studenata sa invaliditetom i studenata pripadnika romske nacionalnosti.

Vlada je nastavila trend povećanja broja studenata koji se mogu finansirati iz budžeta na doktorskim studijama, pa je ove godine na prvu godinu doktorskih akademskih studija predviđen upis 967 studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike na univerzitetima i fakultetima u njihovom sastavu, čiji je osnivač Republika.

Ukupan broj studenata koji se mogu upisati u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike na akademijama i visokim školama strukovnih studija, čiji je osnivač Republika, u školskoj 2024/2025. godini je 4.676. Takođe, mogu se upisati i dodatna 132 studenta na osnovu afirmativnih mera za upis studenata sa invaliditetom i studenata pripadnika romske nacionalnosti, odnosno državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2023/2024. godini završili srednju školu u inostranstvu, dok se o trošku budžeta 126 studenata može upisati u prvu godinu studijskih programa master strukovnih studija na akademijama i visokim školama strukovnih studija, čiji je osnivač Republika.

Odluka o broju budžetskih studenata donosi se po pribavljenom mišljenju visokoškolskih ustanova i Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, dok, u skladu sa zakonom, autonomijom univerziteta i dozvolom za rad, svaka visokoškolska ustanova donosi odluku o broju samofinansirajućih studenata. Na osnovu poverenih poslova, Autonomna Pokrajina Vojvodina posebno donosi odluke o broju studenata za upis u prvu godinu osnovnih i master strukovnih studija, osnovnih i master akademskih studija, integrisanih akademskih studija i doktorskih studija koji se finansiraju iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine na visokoškolskim ustanovama čije je osnivač Autonomna Pokrajina Vojvodina, navodi se u saopštenju.