Inicijativa za utvrđivanje posledica NATO bombardovanja Srbije predstavila je danas u Beogradu Deklaraciju o potrebnim merama sanacije posledica NATO agresije na Jugoslaviju 1999. godine kojom se traži pokretanje istraživačkog projekta o posledicama bombardovanja na životnu sredinu i zdravlje građana.

Deklaraciju je pročitao profesor Aleksandar Ćorac i istakao kako oni smatraju da je reč o dugotrajnim zagađenjima na koja Srbija kao društvo nije dala adekvatan odgovor.

Bivša ministarka zdravlja Danica Grujičić izjavila je danas na konferenciji Inicijative za utvrđivanje posledica NATO bombardovanja Srbije 1999. godine, da je Srbija na prvom mestu u Evropi po broju umrlih od karcinoma, i da broj obolelih od malignih bolesti od 1999. godine značajno raste.

Grujičić je rekla da je primećen i veliki porast autoimunih bolesti u Srbiji, kao i da je potrebno ispitati šta je sa zdravstvenim stanjem vojnika koji su bili izloženi dejstvu municije sa osiromašenim uranijumom i kakvo je stanje dece veterana koji su bili izloženi tom oružju. Dodala je da je potrebna i detaljna analiza steriliteta muškarca i patološke trudnoće kao posledice nukleranog i hemijskog zagađenja.