Danas je obeleženo 156 godina od smrti kneza Mihaila a ceremonija, koju je predvodio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nemanja Starović, održana je u Sabornoj crkvi u Beogradu.

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Republike Srbije Nemanja Starović predvodio je državnu ceremoniju povodom obeležavanja 156-godišnjice smrti kneza Mihaila, koja je održana u Sabornoj crkvi u Beogradu. Pored Starovića, vence su položili predstavnici Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, kao i udruženja za negovanje tradicija, boračke organizacije i građani.

Organizator državne ceremonije je Vlada Republike Srbije – Odbor za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije. Knez Mihailo Obrenović bio je jedan od najznačajnijih novovekovnih srpskih vladara. Njegovu vladavinu obeležilo je dalje jačanje autonomije Beogradskog pašaluka u okviru Osmanskog carstva, kao i uspostavljanje čitavog niza značajnih institucija kulture, prosvete i nauke. Bio je veliki zagovornik stvaranja saveza hrišćanskih država Balkana, u cilju njihovog konačnog i potpunog oslobođenja od otomanske vlasti. Tragično je nastradao u atentatu u Topčideru 10. juna (29. maja) 1868. godine.