Vlada Republike Srbije donela je na današnjoj sednici odluku o nadležnostima i delokrugu rada potpredsednika i ministara bez portfelja u novom mandatu Vlade Srbije.

 Doneta je odluka da se Aleksandar Vulin, koji obavlja funkciju potpredsednika Vlade, zaduži za to da, u koordinaciji sa predsednikom Republike, prati stanje projekata iz delokruga više ministarstava i posebnih organizacija Vlade. Takođe, on će predlagati mere za unapređenje saradnje Republike Srbije sa zemljama BRIKS-a, pratiti stanje i predlagati mere za jačanje veza državnih organa sa građanima Republike Srbije u dijaspori.

Nenad Popović, ministar bez portfelja, zadužuje se da prati stanje, predlaže mere i učestvuje u koordinaciji aktivnosti u oblasti međunarodne ekonomske saradnje, kao i oblasti društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu. Popović će ubuduće koordinirati i svim aktivnostima usmerenim na realizaciju projekta „Tačka ključanja Srbija“.

Ministarka bez portfelja Tatjana Macura pratiće stanje, predlagati mere i učestvovati u koordinaciji aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti, sprečavanja nasilja nad ženama i ekonomskog i političkog osnaživanja žena. Macura će učestvovati i u koordinaciji Saveta za sprečavanje vršnjačkog nasilja i Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost.

Na današnjoj sednici, ministar bez portfelja Usame Zukorlić zadužen je za praćenje stanja, predlaganje mera i učestvovanje u koordinaciji aktivnosti u oblasti pomirenja, regionalne saradnje i društvene stabilnosti.

Ministar bez portfelja Đorđe Milićević nastaviće da obavlja zaduženja iz prethodnog mandata Vlade – praćenje stanja, predlaganje mere i učestvovanje u koordinaciji aktivnosti u oblasti odnosa Republike Srbije sa dijasporom.

Ista zaduženja iz prethodnog mandata dodeljena su i Novici Tončevu, u oblasti praćenja stanja, predlaganja mera i učestvovanja u koordinaciji aktivnosti u oblasti unapređenja razvoja nedovoljno razvijenih opština na teritoriji Republike Srbije.