Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja apelovalo je danas na poslodavce da za vreme trajanja visokih spoljnih temperatura, iznad 36 celzijusa, ukoliko to dozvoljava proces rada, organizuju rad na otvorenom na način da se izbegne obavljanje teških fizičkih poslova i izlaganje zaposlenih direktnom sunčevom zračenju.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva, u skladu sa Preporukom koju je donela Vlada Republike Srbije 2007. godine, na to treba obratiti pažnju naročito u periodu od 11 do 16 časova, u delatnosti građevinarstva, poljoprivrede, komunalnoj delatnosti. Ministarstvo je donelo Smernice za bezbedan i zdrav rad na otvorenom pri visokim temperaturama, koje treba da pomognu poslodavcima i zaposlenima da se rizik po zdravlje pri radu na visokim temperaturama na otvorenom svede na najmanju moguću meru i da ih usmeri kako da postupaju u slučaju pojave zdravstvenih problema vezanih za rad na visokim temperaturama, dodaje se u saopštenju.

Takođe se ističe da su poslodavci dužni da obezbede zaposlenima rad na radnom mestu i u radnoj sredini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu. Po navodima saopštenja, poslodavac je dužan da Aktom o proceni rizika na radnom mestu u radnoj sredini uzme u obzir i rizike po zdravlje zaposlenih koji rade na otvorenom pri visokim temperaturama i da radna mesta na otvorenom prostoru tako uredi da zaposleni koji rade na tim radnim mestima budu zaštićeni od nepovoljnih vremenskih prilika i imaju obezbeđenu prvu pomoć. Takođe se dodaje da su poslodavci dužni da sprovode propise u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a da kontrolu njihovog sprovođenja vrši Inspektorat za rad. Prilikom inspekcijskog nadzora, vezano za rad zaposlenih na otvorenom pri visokim temperaturama, inspektori rada, pored ostalog kontrolišu da li je poslodavac Aktom o proceni rizika na radnom mestu u radnoj okolini uzeo u obzir i rizike po zdravlje zaposlenih koji rade na otvorenom pri visokim temperaturama, navode iz Ministarstva.

Kontroliše se i da li su radna mesta na otvorenom prostoru na privremenim i pokretnim gradilištima tako uređena da zaposleni koji rade na tim radnim mestima budu zaštićeni od nepovoljnih vremenskih prilika i imaju obezbeđenu prvu pomoć. Takođe i da li je poslodavac obezbedio odgovarajući broj obučenih zaposlenih za pružanje prve pomoći, da li je obezbedio dovoljnu količinu vode za piće za zaposlene, kao i prostor za odmor, odnosno zaštitu zaposlenih od sunca. Iz Ministarstva poručuju da su, ukoliko poslodavac ne obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj sredini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu, Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu propisane novčane kazne.

Kazna za poslodavca sa svojstvom pravnog lica iznosi od 1.500.000 do 2.000.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 50.000 do 150.000 dinara, dok je za za preduzetnika propisana novčana kazna od 400.000 do 500.000 dinara, navodi se u saopštenju. Dodaje se da zaposleni mogu da prijave inspekciji rada poslodavca koji nije preduzeo mere za njihov bezbedan i zdrav rad na otvorenom za vreme trajanja visokih spoljnih temperatura, a ova prijava može biti i anonimna.