Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov izjavio je danas, na predstavljaju projekta “Ona zna – ekonomsko osnaživanje žena”, da su, prema podacima Agencije za privredne registre (APR) za 2023. godinu, „muškarci tri puta zastupljeniji među zastupnicima i osnivačima privrednih društava“ od žena.

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov je rekao da prema podacima iz registra APR „žene ni u jednom registru nisu bronije od muškaraca, pa čak ni u registrima udruženja, zadužbina i fondacija” i da je zbog toga veoma važan projekat “Ona zna – ekonomsko osnaživanje žena”, koji je usmeren na podršku ženama u Srbiji da ostvare svoje pune potencijale i tako doprinesu zajednicama u kojima žive.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ukazala je na „fenomen polomljenih lestvica“ i istakla da je tada najvažnije da lideri u kompanijama, u kojima su žene zaposlene, budu svesni da je ženama potrebna podrška.

Direktorka misije USAID u Srbiji Bruk Ajšam rekla je da projekat „Ona zna – ekonomsko osnaživanje žena“ treba da osnaži žene koje će igrati veću ulogu u ekonomskom razvoju Srbije, naročito na lokacijama gde je to najpotrebnije, a to su ruralna područja.

Predsednik Upravnog odbora Američke privredne komore u Srbiji Stefan Lazarević rekao je da žene imaju otežan pristup kapitalu, pogotovo na početku razvoja preduzetničkih ideja, a zbog rodnih stereotipa često su u senci kolega i nemaju mogućnost da napreduju kako bi trebalo imajući u vidu njihovo zalaganje i rezultate.

Projekat „Ona zna – ekonomsko osnaživanje žena“, koji finansira USAID, a implementira Impakt Hab usmeren je na podršku inicijativama koje promovišu ravnopravnost i ekonomsko osnaživanje žena, posebno mladih i žena iz ruralnih područja. Ukupna vrednost projekta je dva miliona dolara.  Partneri na projektu su Američka privredna komora u Srbiji (AmCham), Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga i Erste banka.