Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije Aleksandar Martinović poručio je danas, tokom sastanka sa predstavnicima udruženja proizvođača mleka i udruženja odgajivača goveda, da će država nastaviti da radi na povećanju stočnog fonda i da ulaže u razvoj govedarstva, kao jednu od ključnih oblasti srpske poljoprivrede.

Martinoviću su na sastanku predstavljeni ključni izazovi sa kojima se suočavaju mlekari i uzgajivači goveda širom Srbije. Razmatrane su mere koje bi doprinele prevazilaženju tih izazova i stimulisanju mladih da ostaju na selima i bave se ovom granom poljoprivrede.

Ukazavši na to da su tokom prošle godine premije za mleko i subvencije za mlečno govedarstvo povećane, te da je Ministarstvo poljoprivrede uvelo niz mera koje su usmerene na unapređenje i povećanje stočnog fonda, Martinović je naveo da će se sa tom politikom nastaviti, te da će povećanje stočnog fonda ostati jedan od apsolutnih prioriteta Vlade Srbije. Sagovornici su se, takođe, saglasili da je potrebno nastaviti sa strogom kontrolom uvoza mesa, mleka i mlečnih proizvoda, a u cilju zaštite domaće proizvodnje. Martinović je sagovornicima iskazao zahvalnost na tome što su probleme, predloge i ideje izneli na jedan konstruktivan i civilizovan način, još jednom naglasivši da je dijalog i bliska saradnja države i poljoprivrednika jedini način da se srpska poljoprivreda unapredi. On je podsetio na to da Ministarstvo poljoprivrede na godišnjem nivou izdvaja 900 miliona evra za subvencije po najrazličitijim osnovama, te predstavnicima ovih udruženja predočio da će Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Narodne skupštine uskoro organizovati javno slušanje na temu rekonfiguracije podsticaja iz budžeta.

Takođe, on ih je pozvao da na tom skupu uzmu aktivno učešće, istakavši da će se zalagati za to da javna slušanja ovog tipa postanu praksa i da se održavaju dva puta godišnje.

Sastanku su, ispred Udruženja proizvođača mleka Mačvanskog okruga prisustvovali Goran Vasić i Miloš Galonić, ispred Udruženja odgajivača goveda rase Limuzin Srbije prisustvovao je Miroslav Kiš, dok je u ime Udruženja odgajivača goveda Centralne Srbije prisutan bio Milija Palamarević.

U razgovoru su, pored ministra Martinovića, učestvovali državna sekretarka Ministarstva poljoprivrede Livija Pavićević, pomoćnici ministra Nenad Katanić i Milica Neđić, direktori Uprave za veterinu i Uprave za agrarna plaćanja Živko Matijević i Slobodan Nikolovski, kao i Nenad Terzić iz Sektora za agrarnu politiku Ministarstva.