Umetnici i kulturni radnici iz asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije i Stanica Servis za savremeni ples, organizovali su protest, jer Sekretrijat za kulturu grada Beograda od početka godine nije raspisao nijedan konkurs za kulturu. Naš rad uglavnom se svodi na entuzijazam, kažu oni.

„Idealna situacija bila bi kada bismo imali konkurse koji se raspusuju npr. u toku ove godine za 2025. i da rezultate imamo do kraja ove godine, tako da u januaru sledeće godine već znamo koliko finansiranja imamo, da li ga imamo, na koju podršku možemo da računamo, dakle kako možemo da planiramo projekte koji su ne samo nacionalni, nego veoma često i međunarodni“, rekla je za N1 Ana Vuković iz Nezavisne kulturne scene Srbije.

Ona je dodala da umetnici godinama pokušavaju da komuniciraju „sa različitim instancama, od Ministarstva kulture, preko grada, do lokalnih institucija koje su nadležne za finansiranje i održavanje kulturne politike u Srbiji“. „Ali ne nailazimo na dijalog sa tim insititucijama pa sve što radimo, smatramo nekom vrstom performativne aktivnosti, u nadi da će to imati neki uticaj. Danas ćemo Sekretarijatu za kulturu grada Beograda predati formulare u vezi sa projektima koji su u toku, planirani su, realizovani su, ili nisu podržani. Mi ćemo sve formulare skenirati da bismo napravili arhivu o tome šta se sve nje podržano, a ipak se dešava, uprkos izostanku podrške“, navela je Vuković.

Dodala je  da je zbog izostanka podrške institucija u Srbiji, umetnici rade uglavnom zahvaljujći entuzijazmu. „Mi o višegodišnjem finansiranju možemo samo da sanjamo. Sve to podrazumeva prekarni rad koji nije funkcionalan i ne može da traje dugo“., rekla je Vuković. Podsetila je na to i da već dugo postoji praksa finansiranja projekata iz diskrecionih fondova Minstarstva kulture. „Mi smo prošle godine tražili uvid u to i videli smo da ta sredstva idu uglavnom na redovne, tekuće aktivnosti, dakle  da nije neophodno da se sredstva za njih izdvajaju na taj način“, rekla je Ana Vuković iz Nezavisne kulturne scene Srbije.